Články


Vyhlásenie výberového konania – Riaditeľ gymnázia Trenčín
mar

22

2024

Vyhlásenie výberového konania – Riaditeľ gymnázia Trenčín

Rehoľa piaristov na Slovensku, ako zriaďovateľ Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín, v súlade s ustanovením  §4 odst. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa / riaditeľky Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, Palackého 4, 912 50 Trenčín. TERMÍNY :  Vyhlásenie výberového konania 22. 03. 2024   Prihlášky uchádzačov – termín na doručenie...

Celý článok


Rozširovanie kapacity Piaristickej materskej školy vo svetle Európskeho fonde regionálneho rozvoja
aug

15

2023

Rozširovanie kapacity Piaristickej materskej školy vo svetle Európskeho fonde regionálneho rozvoja

Prievidza – Piaristická spojená škola v Prievidzi predstavuje významný míľnik vo vývoji predprimárneho vzdelávania v regióne. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl bolo možné realizovať rozšírenie kapacity materskej školy. Tento projekt prispieva k lepšej dostupnosti kvalitného predprimárneho vzdelávania. Kontext a význam predprimárneho vzdelávania V súčasnosti sa čoraz viac pozornosti venuje významu predprimárneho vzdelávania ako základu pre...

Celý článok


Provinciálna kapitula 2023 zvolila nové vedenie našej rehole
máj

01

2023

Provinciálna kapitula 2023 zvolila nové vedenie našej rehole

Provinciálna kapitula práve zvolila nové vedenie našej rehole na obdobie 4 rokov: Za pátra provinciála bol zvolený P. Stanislav Bujdák, SchP Za asistenta pre rehoľný život bol zvolený P. Marek Kotras, SchP Za asistenta pre službu bol zvolený P. Juraj Ďurnek, SchP Novému vedeniu našej rehole prajeme múdrosť a vedenie Ducha Svätého


Prajeme Vám požehnané veľkonočné sviatky!
apr

06

2023

Prajeme Vám požehnané veľkonočné sviatky!

Sme učiteľská rehoľa. Náš zakladateľ – sv. Jozef Kalazanský nás viedol, aby sme sa venovali deťom, hlavne chudobným. Túto chudobu vnímame veľmi reálne. Máme medzi sebou deti chudobné na pozornosť, lásku, povzbudenie. Práve preto im chceme dať to najlepšie, čo máme. Ježišovo dielo zostáva nemenné. Sú však oblasti, ktoré potrebujeme stále inovovať.  Naše školy považujeme za inovatívne inštitúcie, ktoré dávajú žiaka do centra pozornosti. Avšak...

Celý článok


Podporte nás svojimi 2% aj v tomto roku!
jan

27

2023

Podporte nás svojimi 2% aj v tomto roku!

Veríme, že výchova a vzdelávanie detí a mládeže je kľúčom k ich úspešnej budúcnosti a prekvaseniu našej spoločnosti evanjeliom. Snažíme sa rôznymi formami financovať naše aktivity na podporu škôl a mimoškolských aktivít. Vieme, že mnohí z Vás majú túžbu nám v našom diele pomôcť. Preto Vás prosíme, aby ste nám aj v tomto roku poukázali svoje 2% z daní, čím prispejete na hodnotnejší život deťom...

Celý článok


Prajeme vám požehnané vianočné sviatky!
dec

21

2022

Prajeme vám požehnané vianočné sviatky!

Náš Boh robí veci inak, akoby sme čakali. Stvoriteľ všetkého sa rodí mladému dievčaťu. Vládca neba i zeme sa pokoruje a odovzdáva nám poverenie vládnuť nad zemou v spolupráci s Ním. A počas svojej narodeninovej oslavy je vlastne On sám najväčším darom. Je v Ňom ukrytá krása života, zmysel toho, čo robíme. Počas tohto obdobia aj na našich piaristických školách hľadáme, ako pomôcť mladým ľuďom...

Celý článok


List pátra provinciála k radostnej oslave Patrocínia 25. 11. 2022
nov

28

2022

List pátra provinciála k radostnej oslave Patrocínia 25. 11. 2022

Milí študenti, drahí učitelia, rodičia a spolupracovníci! Neviem, či viete, čo vlastne dnes na patrocíniu slávime? Patrocínium znamená oslavu patróna (svätca), ktorému je celé dielo (v našom prípade dielo školy) zasvätené. Patrocínium možno nazvať aj iným slovom – napríklad patrocíniá mesta, obce alebo farnosti sa označujú ako hody alebo odpustová slávnosť. Naším spoločným patrónom je sv. Jozef Kalazanský, ktorý slávi svoj sviatok 25. augusta. Keďže...

Celý článok


Kázeň generálneho asistenta pre Európu – Kalazanské fórum 25.8.2022
sep

27

2022

Kázeň generálneho asistenta pre Európu – Kalazanské fórum 25.8.2022

Homília – Sv. Jozef Kalazanský 25.8.2022, Trenčín, Slovenská provincia Som veľmi vďačný pátrovi provinciálovi Jurajovi, že ma pozval na túto pre provinciu veľmi výnimočnú udalosť, práve v tom najvýnimočnejšom momente akým je Eucharistia. Taktiež Matúšovi za jeho kalazanskú trpezlivosť. Ako každý rok, aj teraz slávime sviatok svätého Jozefa Kalazanského a navzájom si prajeme všetko najlepšie. Oslavovať znamená pripomenúť si, KTO sme. A využiť príležitosť znovu...

Celý článok


Ponuka pracovnej pozície: učiteľ/učiteľka informatiky v Trenčíne
aug

18

2022

Ponuka pracovnej pozície: učiteľ/učiteľka informatiky v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne príjme s nástupom od 1. 9. 2022 učiteľa/učiteľku informatiky. Záujemci sa môžu kontaktovať  na t. č. 0905 553 998 Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Miesto výkonu práce: Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 84, 911 01 Trenčín


Na kávu o povolaní – Dotazník duchovného povolania
júl

30

2022

Na kávu o povolaní – Dotazník duchovného povolania

Na niektoré otázky sa v živote odpovede nehľadajú ľahko. Chceme byť blízko a počúvať, keď mladí ľudia hľadajú svoje životné povolanie. Možno máš mnoho otázok. Práve preto sa s Tebou radi stretneme sa porozprávame sa o tom, aké to je, keď Boh niekoho volá. Napíš nám na coffee@piaristi.sk a stretnime sa na káve, kde môžeme otvorene hovoriť o tom, aké je to žiť zasvätený život....

Celý článokPage 1 of 1212345...10...Last »