História rehole piaristov

24 aug 2016

Prvú bezplatnú základnú školu v Európe založil sv. Jozef Kalazanský, zakladateľ rehole piaristov. Začali ju navštevovať stovky detí. Po dvoch desaťročiach pôsobenia sa v budove pri kostole svätého Pantaleona tiesnilo až 1500 žiakov a mnohé mestá prosili Kalazanského, aby podobnú školu zriadil aj u nich. Hŕstka nadšencov okolo Jozefa Kalazanskáho sa postupne pretvorila na rehoľné spoločenstvo, ktorého členovia skladali slávnostné sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti a k tomu pripájali štvrtý sľub – učenie detí. Tak v roku 1621 vznikla nová Rehoľa chudobných regulárnych klerikov Božej Matky Zbožných škôl, skrátene Zbožné školy (Scholae Piae) alebo tiež PIARISTI. Kalazanského vyučovacie metódy boli v mnohom prelomové a moderné. V praxi sa tu realizoval tiež ekumenizmus a demokracia, keď vedľa seba v laviciach sedeli katolíci, evanjelici, židia i moslimovia, chudobné deti i deti bohatých fundátorov.

Na Slovensku prišli piaristi do Podolínca v roku 1642, kedy bolo známe, že rehoľa prispieva v celej Európe k duchovnému, kultúrnemu a technickému rozvoju. Celkovo riadili piaristi na Slovensku 11 gymnázií a krátky čas aj Collegium oeconomicum v Senci. Mnohí z nich prednášali na univerzitách a v kňazských seminároch.Piaristi vychovali slovenskému národu významné osobnosti, ako napr. biskupov: J. Vojtaššák, M. Bubnič, K. Kmeťko; kňazov – národovcov: A. Hlinka, Dr. J. Tiso; spisovateľov: J. Nižňanský; maliarov: F. Belopotocký, Ľ. Fulla.