Verejná zbierka na podporu piaristických škôl

Verejná zbierka  na podporu piaristických škôl
01 nov 2017
Verejná zbierka bola ukončená. Podporiť nás môžete cez Piaristickú nadáciu

VEREJNÁ ZBIERKA

na podporu piaristických škôl

 Názov zbierky: Piaristi 2020                        

číslo zbierky: 000-2019-038945

Organizátor zbierky: Rehoľa piaristov na Slovensku

Trvanie zbierky: 1. januára 2020 – 31. decembra 2020

 

Spôsoby vykonávania:
– zasielaním príspevkov na osobitný účet,
– zbieraním do stacionárnych pokladničiek,
– predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene (min. 50%),
– predajom vstupeniek na kultúrne podujatia, športové podujatia alebo iné verejné podujatia usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek (min. 20%).

Verejná zbierka bola ukončená. Podporiť nás môžete cez Piaristickú nadáciu

Číslo bankového účtu IBAN: SK90 0200 0000 0038 6288 6654

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., kód banky: 0200

Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Kováč, t.č. 0910180793, email: zbierka@piaristi.sk

Informácie o zbierke nájdete aj na: www.piaristi.sk


VEREJNÁ ZBIERKA

na podporu piaristických škôl

Názov zbierky: Pietas et Litterae 2019 číslo zbierky: 000-2018-032253

Organizátor zbierky: Rehoľa piaristov na Slovensku

Trvanie zbierky: 7. november 2018 – 30. september 2019

Spôsoby vykonávania:
– zasielaním príspevkov na osobitný účet,
– zbieraním do stacionárnych pokladničiek,
– predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene (min. 50%),
– predajom vstupeniek na kultúrne podujatia, športové podujatia alebo iné verejné podujatia usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek (min. 20%).

Číslo bankového účtu IBAN: SK90 0200 0000 0038 6288 6654

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., kód banky: 0200

Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Kováč, t.č. 0910180793, email: zbierka@piaristi.sk

 

 


VEREJNÁ ZBIERKA

na podporu piaristických škôl

Názov zbierky: Pietas et Litterae číslo zbierky: 000-2017-033377

Organizátor zbierky: Rehoľa piaristov na Slovensku

Trvanie zbierky: 1. november 2017 – 31.august 2018

Spôsoby vykonávania:
– zasielaním príspevkov na osobitný účet,
– zbieraním do stacionárnych pokladničiek,
– predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene (min. 50%),
– predajom vstupeniek na kultúrne podujatia, športové podujatia alebo iné verejné podujatia usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek (min. 20%).

Číslo bankového účtu IBAN: SK90 0200 0000 0038 6288 6654

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., kód banky: 0200

Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Kováč, t.č. 0910180793, email: zbierka@piaristi.sk

Informácie o zbierke nájdete aj na: www.piaristi.sk

Predbežná správa verejnej zbierky:

Záverečná správa verejnej zbierky: