Verejná zbierka na podporu piaristických škôl

Verejná zbierka  na podporu piaristických škôl
01 nov 2017

VEREJNÁ ZBIERKA

na podporu piaristických škôl

 Názov zbierky: Piaristi 2020                        

číslo zbierky: 000-2019-038945

Organizátor zbierky: Rehoľa piaristov na Slovensku

Trvanie zbierky: 1. januára 2020 – 31. decembra 2020

 

Spôsoby vykonávania:
– zasielaním príspevkov na osobitný účet,
– zbieraním do stacionárnych pokladničiek,
– predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene (min. 50%),
– predajom vstupeniek na kultúrne podujatia, športové podujatia alebo iné verejné podujatia usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek (min. 20%).

Číslo bankového účtu IBAN: SK90 0200 0000 0038 6288 6654

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., kód banky: 0200

Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Kováč, t.č. 0910180793, email: zbierka@piaristi.sk

Informácie o zbierke nájdete aj na: www.piaristi.sk

 


VEREJNÁ ZBIERKA

na podporu piaristických škôl

Názov zbierky: Pietas et Litterae 2019 číslo zbierky: 000-2018-032253

Organizátor zbierky: Rehoľa piaristov na Slovensku

Trvanie zbierky: 7. november 2018 – 30. september 2019

Spôsoby vykonávania:
– zasielaním príspevkov na osobitný účet,
– zbieraním do stacionárnych pokladničiek,
– predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene (min. 50%),
– predajom vstupeniek na kultúrne podujatia, športové podujatia alebo iné verejné podujatia usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek (min. 20%).

Číslo bankového účtu IBAN: SK90 0200 0000 0038 6288 6654

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., kód banky: 0200

Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Kováč, t.č. 0910180793, email: zbierka@piaristi.sk

 

 


VEREJNÁ ZBIERKA

na podporu piaristických škôl

Názov zbierky: Pietas et Litterae číslo zbierky: 000-2017-033377

Organizátor zbierky: Rehoľa piaristov na Slovensku

Trvanie zbierky: 1. november 2017 – 31.august 2018

Spôsoby vykonávania:
– zasielaním príspevkov na osobitný účet,
– zbieraním do stacionárnych pokladničiek,
– predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene (min. 50%),
– predajom vstupeniek na kultúrne podujatia, športové podujatia alebo iné verejné podujatia usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek (min. 20%).

Číslo bankového účtu IBAN: SK90 0200 0000 0038 6288 6654

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., kód banky: 0200

Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Kováč, t.č. 0910180793, email: zbierka@piaristi.sk

Informácie o zbierke nájdete aj na: www.piaristi.sk

Predbežná správa verejnej zbierky:

Záverečná správa verejnej zbierky: