Projekty


Rozširovanie kapacity Piaristickej materskej školy vo svetle Európskeho fonde regionálneho rozvoja
aug

15

2023

Rozširovanie kapacity Piaristickej materskej školy vo svetle Európskeho fonde regionálneho rozvoja

Prievidza – Piaristická spojená škola v Prievidzi predstavuje významný míľnik vo vývoji predprimárneho vzdelávania v regióne. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl bolo možné realizovať rozšírenie kapacity materskej školy. Tento projekt prispieva k lepšej dostupnosti kvalitného predprimárneho vzdelávania. Kontext a význam predprimárneho vzdelávania V súčasnosti sa čoraz viac pozornosti venuje významu predprimárneho vzdelávania ako základu pre...

Celý článok


Rozšírenie kapacít Piaristickej materskej školy Františka Hanáka v Prievidzi
feb

25

2023

Rozšírenie kapacít Piaristickej materskej školy Františka Hanáka v Prievidzi

Zápisnica_MS_Piaristi_22_02_2023 Zmluva o dielo – Rozšírenie kapacít Piaristickej materskej školy Františka Hanáka v Prievidzi Prieskum_trhu_interakt_set_MS Zaznam_z_prieskumu_trhu Prieskum_trhu_cistice_zariadenie_MS Prieskum_trhu_kuchyna_zariadenie_MS Zapisnica_MS_Piaristi_26_04_2023 Zapisnica_MS_Piaristi_05_05_2023 Zapisnica_MS_Piaristi_23_05_2023 Zmluva o dielo – dopravné ihrisko Objednávka _ č. obj. 52484 _ DREVONA Nábytok Bratislava Faktura_Nay Objednavka_drevokom Faktura_drevokom Objednavka_nay_05_04_2023 Faktura_Montes Faktura Objednavka_Montes Objednavka_PN2301077 Objednavka_GST Trade s.r.o. Prečítajte si celý článok a pozrite fotografie


Reštaurovanie fasádnej sochárskej výzdoby NNKP
dec

10

2019

Reštaurovanie fasádnej sochárskej výzdoby NNKP

Jedným z významných projektov, ktoré sa nám podarilo realizovať v Prievidzi bolo reštaurovanie sôch, ktoré sú súčasťou fasádnej výzdoby. Projekt bol realizovaný s finančnou podporu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Dotácia bola využitá na reštaurovanie kultúrnej pamiatky pri realizácii projektu s názvom „Komplexná obnova kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi, časť: Reštaurovanie fasádnej sochárskej výzdoby NNKP, č. ÚZ PF: 872/2 unif. Názov NKP:...

Celý článok


Vyhlásenie výberového konania
máj

09

2019

Vyhlásenie výberového konania

Rehoľa piaristov na Slovensku, ako zriaďovateľ Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne.


Verejná zbierka  na podporu piaristických škôl
nov

01

2017

Verejná zbierka na podporu piaristických škôl

VEREJNÁ ZBIERKA na podporu piaristických škôl  Názov zbierky: Piaristi 2020                         číslo zbierky: 000-2019-038945 Organizátor zbierky: Rehoľa piaristov na Slovensku Trvanie zbierky: 1. januára 2020 – 31. decembra 2020   Spôsoby vykonávania:– zasielaním príspevkov na osobitný účet,– zbieraním do stacionárnych pokladničiek,– predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene (min. 50%),– predajom vstupeniek na kultúrne podujatia, športové podujatia alebo iné verejné podujatia usporadúvané na...

Celý článok


Rekonštrukcia a modernizácia historickej budovy gymnázia
máj

12

2011

Rekonštrukcia a modernizácia historickej budovy gymnázia

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia historickej budovy gymnázia“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Európsky fond regionálneho rozvoja: „Investícia do Vašej budúcnosti“ Projekt bude realizovaný od 27. 12. 2010 do 30.11.2012 Vďaka realizácii projektu zrekonštruujeme budovy školy a znížime ich energetickú náročnosť. Vybudujeme bezbariérový prístup na prízemie a prvé poschodie a zavedieme školský identifikačný systém.Vďaka projektu tak skvalitníme služby...

Celý článok


mar

05

2011

Modernizácia Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MPRV SR – Z2211012075491 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MPRV SR – Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MPRV SR – Dodatok č. 2  Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zákonníka – ZMLUVA Dodatok č. 1  k Zmluve o dielo zo dňa 18.02.2011 Dodatok...

Celý článok