Projekty


Komplexná obnova kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi
dec

14

2023

Komplexná obnova kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi

V roku 2023 prebehla ďalšia etapa projektu s názvom „Komplexná obnova kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi, časť: Reštaurovanie fasádnej sochárskej výzdoby NNKP, č. ÚZ PF: 872/2 unif. Názov NKP: KLÁŠTOR PIARISTOV, 971 01 Prievidza. Na jeho realizáciu prispelo Ministerstvo kultúry v rámci dotačnej podpory „Obnovme si svoj dom“ sumou 10 000 EUR. V tomto roku boli vyhotovené lukoprénovo-sadrove formy, aby nedošlo...

Celý článok


Rozširovanie kapacity Piaristickej materskej školy vo svetle Európskeho fonde regionálneho rozvoja
aug

15

2023

Rozširovanie kapacity Piaristickej materskej školy vo svetle Európskeho fonde regionálneho rozvoja

Prievidza – Piaristická spojená škola v Prievidzi predstavuje významný míľnik vo vývoji predprimárneho vzdelávania v regióne. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl bolo možné realizovať rozšírenie kapacity materskej školy. Tento projekt prispieva k lepšej dostupnosti kvalitného predprimárneho vzdelávania. Kontext a význam predprimárneho vzdelávania V súčasnosti sa čoraz viac pozornosti venuje významu predprimárneho vzdelávania ako základu pre...

Celý článok


Rozšírenie kapacít Piaristickej materskej školy Františka Hanáka v Prievidzi
feb

25

2023

Rozšírenie kapacít Piaristickej materskej školy Františka Hanáka v Prievidzi

Zápisnica_MS_Piaristi_22_02_2023 Zmluva o dielo – Rozšírenie kapacít Piaristickej materskej školy Františka Hanáka v Prievidzi Prieskum_trhu_interakt_set_MS Zaznam_z_prieskumu_trhu Prieskum_trhu_cistice_zariadenie_MS Prieskum_trhu_kuchyna_zariadenie_MS Zapisnica_MS_Piaristi_26_04_2023 Zapisnica_MS_Piaristi_05_05_2023 Zapisnica_MS_Piaristi_23_05_2023 Zmluva o dielo – dopravné ihrisko Objednávka _ č. obj. 52484 _ DREVONA Nábytok Bratislava Faktura_Nay Objednavka_drevokom Faktura_drevokom Objednavka_nay_05_04_2023 Faktura_Montes Faktura Objednavka_Montes Objednavka_PN2301077 Objednavka_GST Trade s.r.o. Prečítajte si celý článok a pozrite fotografie


Reštaurovanie fasádnej sochárskej výzdoby NNKP
dec

10

2019

Reštaurovanie fasádnej sochárskej výzdoby NNKP

Jedným z významných projektov, ktoré sa nám podarilo realizovať v Prievidzi bolo reštaurovanie sôch, ktoré sú súčasťou fasádnej výzdoby. Projekt bol realizovaný s finančnou podporu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Dotácia bola využitá na reštaurovanie kultúrnej pamiatky pri realizácii projektu s názvom „Komplexná obnova kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi, časť: Reštaurovanie fasádnej sochárskej výzdoby NNKP, č. ÚZ PF: 872/2 unif. Názov NKP:...

Celý článok


Vyhlásenie výberového konania
máj

09

2019

Vyhlásenie výberového konania

Rehoľa piaristov na Slovensku, ako zriaďovateľ Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne.


Verejná zbierka  na podporu piaristických škôl
nov

01

2017

Verejná zbierka na podporu piaristických škôl

VEREJNÁ ZBIERKA na podporu piaristických škôl  Názov zbierky: Piaristi 2020                         číslo zbierky: 000-2019-038945 Organizátor zbierky: Rehoľa piaristov na Slovensku Trvanie zbierky: 1. januára 2020 – 31. decembra 2020   Spôsoby vykonávania:– zasielaním príspevkov na osobitný účet,– zbieraním do stacionárnych pokladničiek,– predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene (min. 50%),– predajom vstupeniek na kultúrne podujatia, športové podujatia alebo iné verejné podujatia usporadúvané na...

Celý článok


Rekonštrukcia a modernizácia historickej budovy gymnázia
máj

12

2011

Rekonštrukcia a modernizácia historickej budovy gymnázia

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia historickej budovy gymnázia“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Európsky fond regionálneho rozvoja: „Investícia do Vašej budúcnosti“ Projekt bude realizovaný od 27. 12. 2010 do 30.11.2012 Vďaka realizácii projektu zrekonštruujeme budovy školy a znížime ich energetickú náročnosť. Vybudujeme bezbariérový prístup na prízemie a prvé poschodie a zavedieme školský identifikačný systém.Vďaka projektu tak skvalitníme služby...

Celý článok


mar

05

2011

Modernizácia Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MPRV SR – Z2211012075491 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MPRV SR – Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MPRV SR – Dodatok č. 2  Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zákonníka – ZMLUVA Dodatok č. 1  k Zmluve o dielo zo dňa 18.02.2011 Dodatok...

Celý článok