fbpx

Projekty


Vyhlásenie výberového konania
máj

09

2019

Vyhlásenie výberového konania

Rehoľa piaristov na Slovensku, ako zriaďovateľ Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne.


Verejná zbierka  na podporu piaristických škôl
nov

01

2017

Verejná zbierka na podporu piaristických škôl

VEREJNÁ ZBIERKA na podporu piaristických škôl Názov zbierky: Pietas et Litterae 2019 číslo zbierky: 000-2018-032253 Organizátor zbierky: Rehoľa piaristov na Slovensku Trvanie zbierky: 7. november 2018 – 30. september 2019 Spôsoby vykonávania: – zasielaním príspevkov na osobitný účet, – zbieraním do stacionárnych pokladničiek, – predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene (min. 50%), – predajom vstupeniek na kultúrne podujatia, športové podujatia alebo iné verejné podujatia usporadúvané...

Celý článok


Rekonštrukcia a modernizácia historickej budovy gymnázia
máj

12

2011

Rekonštrukcia a modernizácia historickej budovy gymnázia

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia historickej budovy gymnázia“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Európsky fond regionálneho rozvoja: „Investícia do Vašej budúcnosti“ Projekt bude realizovaný od 27. 12. 2010 do 30.11.2012 Vďaka realizácii projektu zrekonštruujeme budovy školy a znížime ich energetickú náročnosť. Vybudujeme bezbariérový prístup na prízemie a prvé poschodie a zavedieme školský identifikačný systém.Vďaka projektu tak skvalitníme služby...

Celý článok


mar

05

2011

Modernizácia Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MPRV SR – Z2211012075491 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MPRV SR – Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MPRV SR – Dodatok č. 2  Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného zákonníka – ZMLUVA Dodatok č. 1  k Zmluve o dielo zo dňa 18.02.2011 Dodatok...

Celý článok