Piaristická fraternita – Dokumenty


Piaristická fraternita na Slovensku sa riadi Štatútom zo dňa 5.10.2016, ktoré schválilo Valné zhromaždenie, provinciál Rehole piaristov na Slovensku a Generálna rada Piaristickej fraternity.

Štatút Piaristickej fraternity na Slovensku:

Zápisnica z Ustanovujúceho Valného zhromaždenia Piaristickej fraternity na Slovensku z dňa 5. októbra 2016:

Zápisnica z II. Valného zhromaždenia Piaristickej fraternity na Slovensku z dňa 6. marca 2017:

Zápisnica z III. Valného zhromaždenia Piaristickej fraternity na Slovensku z dňa 4. marca 2018: