Piaristická fraternita na Slovensku


Piaristická fraternita na Slovensku, ďalej len ,,Fraternita”, je podľa kánonov 303 a 312 Kódexu kánonického práva verejným združením veriacich, ktorí vedú apoštolský život a snažia sa o kresťanskú dokonalosť, ako prejav charizmatickej spolupráce laikov a rehoľníkov Rehole piaristov na Slovensku.

Pozývame všetkých členov a priateľov Piaristickej fraternity na Slovensku na Duchovnú obnovu v termíne 6. – 8. októbra 2017 v Nitre s témou Duchovný boj. Veľmi sa na vás tešíme. Ak máte otázky, môžete nám ich napísať na fraternita@piaristi.sk