Piaristický kostol sv. Ladislava v Nitre

 

Vitajte na podstránke nášho Piaristického kostola svätého Ladislava v Nitre. Veríme, že jej vytvorením a pravidelným aktualizovaním, zlepšíme informovanosť a prinesieme vám mnohé zaujímavosti a dôležité informácie. V jednotlivých sekciách nájdete informácie o programe v kostole, vysluhovaní sviatostí a svätenín, niečo z histórie a zaujímavostí kostola a kontaktné informácie.


Dôležité odkazy

 


Priame prenosy svätých omší nájdete na týchto odkazoch

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KOSTOLA

YOUTUBE KANÁL KOSTOLA


Aktuality


31.03.2023 Veľkonočné slávenia

Pozrite si prehľad časov veľkonočných slávení počas Svätého týždňa v našom kostole. Svätú omšu vo štvrtok, piatkové obrady, sobotnú vigíliu a nedeľnú hlavnú svätú omšu budeme vysielať aj naživo prostredníctvom nášho Facebooku i YouTube kanála.


26.11.2022 Poriadok zvonenia

Počnúc Prvou adventnou nedeľou v roku 2022 vstupuje do platnosti nový poriadok zvonenia v našom kostole. Nájdete ho v priloženom súbore: PORIADOK ZVONENIA V .PDF

Myšlienkou vytvoriť poriadok zvonenia s odlišnosťami v liturgických obdobiach a príležitostiach sme sa inšpirovali Katedrálou svätého Štefana vo Viedni. Ideou tohto nápadu je, aby sme aj pomocou liturgického zvonenia dokázali pozdvihnúť srdcia k modlitbe. Zároveň chceme poskytnúť manuál zvonenia pre všetky udalosti, ktoré sa počas liturgického roka slávia a aj za pomoci našich chrámových zvonov zdôrazniť dôležitosť jednotlivých slávení a takisto aj vlastný charakter liturgických období.


25.11.2022 Piaristi oslávili 30. výročie školy v Nitre s biskupom Petrom Beňom 

Piaristická spojená škola svätého Jozefa Kalazanského v tomto roku oslavuje 30. výročie jej obnovenia. Piatok 25. novembra 2022 bol pre školu slávnostný. Začal sa svätou omšou zo slávnosti svätého Jozefa Kalazanského, zakladateľa Rehole piaristov o 8:00 pre menších žiakov. Slávnostným celebrantom bol otec biskup Mons. Peter Beňo, ktorý slávil aj druhú svätú omšu o 10:00 spolu s pátrom provinciálom i kňazmi Rehole piaristov. Na druhej svätej omši sa zúčastnili žiaci druhého stupňa základnej školy a gymnázia spolu so svojimi pedagógmi, nepedagogickými zamestnancami školy i s pozvanými hosťami. Po svätej omši sa otec biskup Peter priateľsky a neformálne stretol so zamestnancami školy.
Piaristické gymnázium v Nitre vzniklo v roku 1701, v roku 1919 bolo poštátnené. V roku 1992 sa znovu obnovilo ako cirkevné gymnázium zriaďované Rehoľou piaristov. V súčasnosti Piaristickú spojenú školu sv. Jozefa Kalazanského navštevuje 627 žiakov v trinástich triedach základnej školy a šestnástich triedach gymnázia.

19.4.2022  Veľkonočná fotogaléria 

Prinášame vám niekoľko fotografií z Veľkonočných slávení v našom kostole.


7.4.2022  Program počas Veľkonočných sviatkov

Na priloženom obrázku si môžete pozrieť program slávení v našom Piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre počas Veľkonočných sviatkov 2022.

Tešíme sa na vás pri osobnej alebo online účasti.

 

 

 


16.2.2022  Úvodné synodálne stretnutie

Úvodné synodálne stretnutie sa v našom spoločenstve uskutoční v stredu 16. februára 2022 v kostole o 19:00. Stretnutie bude osobné, ale je možnosť pripojiť sa aj online (záujemcovia môžu napísať email na schp.nr@gmail.com a pošleme im odkaz na pripojenie). Všetci sme pozvaní pomôcť svojej Cirkvi na synodálnej ceste, ako si to želá Svätý Otec František. Jadro stretnutia bude tvoriť modlitba, dialóg a vzájomné zdieľanie sa.

 


13.2.2022  101. výročie vysviacky prvých troch slovenských biskupov

V nedeľu 13. februára uplynie 101 rokov od konsekrácie prvých troch slovenských biskupov. Konala sa v našom Piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre. Vysvätení boli biskupi Mons. Marián Blaha (Banská Bystrica), Mons. Karol Kmeťko (Nitra) a Mons. Ján Vojtaššák (Spišská Kapitula). V roku 2021 sme si storočnicu pripomenuli svätou omšou v pandemickom režime, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup a vysielala ju TV LUX.

Záznam svätej omše z roku 2021: https://youtu.be/yeFVgoGPHUA

V tomto roku si toto výročie chceme pripomenúť aspoň osobnou prítomnosťou v našom kostole. Na poludnie v deň výročia sa rozoznejú všetky naše zvony. Táto historická udalosť je znázornená aj na strednom poli klenbových malieb v interiéri kostola. V exteriéri je na prednej fasáde kostola umiestnená pamätná tabuľa.


6.2.2022  Pán biskup Peter Beňo v našom kostole
V nedeľu 6. februára 2022 sme v našom kostole privítali vzácnu návštevu – pomocného biskupa nitrianskej diecézy Mons. Petra Beňa, ktorý celebroval rannú svätú omšu o 8:00 a slávnostnú svätú omšu o 10:00, ktorú sme aj vysielali v priamom prenose cez naše sociálne siete. Sme vďační otcovi biskupovi za jeho vzácnu prítomnosť a ochotu stretnúť sa s nami. Ako sám povedal, chcel sa na jednu nedeľu „stať piaristom“ a zažiť nedeľnú atmosféru nášho kostola a spoločenstva. Ďakujeme za obohacujúce myšlienky z jeho homílie, ktorá bola zameraná na životné povolania. Takisto si osobne pripomenul svoje duchovné previazanie s našim kostolom, keďže v ňom bol prijal diakonské svätenie.

Záznam svätej omše nájdete na tomto odkaze: https://youtu.be/OGYbPgGOSHM


11.1.2022  Vianočná fotogaléria
Ako spomienku na vianočné sviatky Vám prinášame zopár fotografií vianočného interiéru nášho kostola.