Piaristický kostol sv. Ladislava v Nitre

 

Vitajte na podstránke nášho Piaristického kostola svätého Ladislava v Nitre. Veríme, že jej vytvorením a pravidelným aktualizovaním, zlepšíme informovanosť a prinesieme vám mnohé zaujímavosti a dôležité informácie. V jednotlivých sekciách nájdete informácie o programe v kostole, vysluhovaní sviatostí a svätenín, niečo z histórie a zaujímavostí kostola a kontaktné informácie.


Dôležité odkazy

 


Priame prenosy svätých omší nájdete na týchto odkazoch

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA KOSTOLA

YOUTUBE KANÁL KOSTOLA


Aktuality


26.11.2022 Poriadok zvonenia

Počnúc Prvou adventnou nedeľou v roku 2022 vstupuje do platnosti nový poriadok zvonenia v našom kostole. Nájdete ho v priloženom súbore: PORIADOK ZVONENIA V .PDF

Myšlienkou vytvoriť poriadok zvonenia s odlišnosťami v liturgických obdobiach a príležitostiach sme sa inšpirovali Katedrálou svätého Štefana vo Viedni. Ideou tohto nápadu je, aby sme aj pomocou liturgického zvonenia dokázali pozdvihnúť srdcia k modlitbe. Zároveň chceme poskytnúť manuál zvonenia pre všetky udalosti, ktoré sa počas liturgického roka slávia a aj za pomoci našich chrámových zvonov zdôrazniť dôležitosť jednotlivých slávení a takisto aj vlastný charakter liturgických období.


25.11.2022 Piaristi oslávili 30. výročie školy v Nitre s biskupom Petrom Beňom 

Piaristická spojená škola svätého Jozefa Kalazanského v tomto roku oslavuje 30. výročie jej obnovenia. Piatok 25. novembra 2022 bol pre školu slávnostný. Začal sa svätou omšou zo slávnosti svätého Jozefa Kalazanského, zakladateľa Rehole piaristov o 8:00 pre menších žiakov. Slávnostným celebrantom bol otec biskup Mons. Peter Beňo, ktorý slávil aj druhú svätú omšu o 10:00 spolu s pátrom provinciálom i kňazmi Rehole piaristov. Na druhej svätej omši sa zúčastnili žiaci druhého stupňa základnej školy a gymnázia spolu so svojimi pedagógmi, nepedagogickými zamestnancami školy i s pozvanými hosťami. Po svätej omši sa otec biskup Peter priateľsky a neformálne stretol so zamestnancami školy.
Piaristické gymnázium v Nitre vzniklo v roku 1701, v roku 1919 bolo poštátnené. V roku 1992 sa znovu obnovilo ako cirkevné gymnázium zriaďované Rehoľou piaristov. V súčasnosti Piaristickú spojenú školu sv. Jozefa Kalazanského navštevuje 627 žiakov v trinástich triedach základnej školy a šestnástich triedach gymnázia.

19.4.2022  Veľkonočná fotogaléria 

Prinášame vám niekoľko fotografií z Veľkonočných slávení v našom kostole.


7.4.2022  Program počas Veľkonočných sviatkov

Na priloženom obrázku si môžete pozrieť program slávení v našom Piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre počas Veľkonočných sviatkov 2022.

Tešíme sa na vás pri osobnej alebo online účasti.

 

 

 


16.2.2022  Úvodné synodálne stretnutie

Úvodné synodálne stretnutie sa v našom spoločenstve uskutoční v stredu 16. februára 2022 v kostole o 19:00. Stretnutie bude osobné, ale je možnosť pripojiť sa aj online (záujemcovia môžu napísať email na schp.nr@gmail.com a pošleme im odkaz na pripojenie). Všetci sme pozvaní pomôcť svojej Cirkvi na synodálnej ceste, ako si to želá Svätý Otec František. Jadro stretnutia bude tvoriť modlitba, dialóg a vzájomné zdieľanie sa.

 


13.2.2022  101. výročie vysviacky prvých troch slovenských biskupov

V nedeľu 13. februára uplynie 101 rokov od konsekrácie prvých troch slovenských biskupov. Konala sa v našom Piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre. Vysvätení boli biskupi Mons. Marián Blaha (Banská Bystrica), Mons. Karol Kmeťko (Nitra) a Mons. Ján Vojtaššák (Spišská Kapitula). V roku 2021 sme si storočnicu pripomenuli svätou omšou v pandemickom režime, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup a vysielala ju TV LUX.

Záznam svätej omše z roku 2021: https://youtu.be/yeFVgoGPHUA

V tomto roku si toto výročie chceme pripomenúť aspoň osobnou prítomnosťou v našom kostole. Na poludnie v deň výročia sa rozoznejú všetky naše zvony. Táto historická udalosť je znázornená aj na strednom poli klenbových malieb v interiéri kostola. V exteriéri je na prednej fasáde kostola umiestnená pamätná tabuľa.


6.2.2022  Pán biskup Peter Beňo v našom kostole
V nedeľu 6. februára 2022 sme v našom kostole privítali vzácnu návštevu – pomocného biskupa nitrianskej diecézy Mons. Petra Beňa, ktorý celebroval rannú svätú omšu o 8:00 a slávnostnú svätú omšu o 10:00, ktorú sme aj vysielali v priamom prenose cez naše sociálne siete. Sme vďační otcovi biskupovi za jeho vzácnu prítomnosť a ochotu stretnúť sa s nami. Ako sám povedal, chcel sa na jednu nedeľu „stať piaristom“ a zažiť nedeľnú atmosféru nášho kostola a spoločenstva. Ďakujeme za obohacujúce myšlienky z jeho homílie, ktorá bola zameraná na životné povolania. Takisto si osobne pripomenul svoje duchovné previazanie s našim kostolom, keďže v ňom bol prijal diakonské svätenie.

Záznam svätej omše nájdete na tomto odkaze: https://youtu.be/OGYbPgGOSHM


11.1.2022  Vianočná fotogaléria
Ako spomienku na vianočné sviatky Vám prinášame zopár fotografií vianočného interiéru nášho kostola.