Rozšírenie kapacít Piaristickej materskej školy Františka Hanáka v Prievidzi

Rozšírenie kapacít Piaristickej materskej školy Františka Hanáka v Prievidzi
25 feb 2023

Prečítajte si celý článok a pozrite fotografie