Povolania

Na niektoré otázky sa v živote odpovede nehľadajú ľahko. Chceme byť blízko a počúvať, keď mladí ľudia hľadajú svoje životné povolanie. Možno máš mnoho otázok. Práve preto sa s Tebou radi stretneme sa porozprávame sa o tom, aké to je, keď Boh niekoho volá.

Napíš nám na coffee@piaristi.sk a stretnime sa na káve, kde môžeme otvorene hovoriť o tom, aké je to žiť zasvätený život. Účet je na nás!

 

Chcem si urobiť test o povolaní

 

Milý priateľ! Už si sa niekedy zamýšľal nad tým, akým spôsobom by si chcel nasledovať Pána po celý svoj život? Väčšina ľudí si volí štýl života vo dvojici. Chcú si postupom času založiť rodinu a tak túžia byť šťastnými a dobrými kresťanmi…

Sú však aj takí, ktorí zamýšľajú nasledovať Pána odlišným spôsobom: chcú Mu odovzdať celý svoj život, všetko to, čím sú, čo vlastnia… a to navždy

Čo môžeš robiť?

 • – Prehĺbiť svoj život vo viere v Ježiša Krista.
 • – Prosiť Pána, aby ti dal spoznať svoju vôľu a aby ti dal silu ochotne mu odpovedať.
 • – Porozprávať sa s niektorým pátrom piaristom, ktorému dôveruješ, aby ti mohol pomôcť pri tvojom hľadaní.
 • – Angažovať sa v aktivitách, ktoré sú venované službe blížnym.

Tak odhalíš, čo Pán od teba žiada a budeš mu môcť slobodne odpovedať.

Dlhé dejiny…

 • – Začali sa v rímskom Zátiberí v r. 1597, keď Kalazanský otvoril prvú verejnú bezplatnú školu v Európe.
 • – Sv. Jozef Kalazanský sa narodil v Peralte de la Sal (v Španielsku) v roku 1557.
 • – Po ukončení univerzitného štúdia bol v roku 1583 vysvätený za kňaza; bol správcom farnosti a sekretárom biskupa.
 • – V roku 1592 odišiel do Ríma s úmyslom získať vyššiu cirkevnú hodnosť. Tam sa však stretol s chudobnými deťmi, ktorým potom venoval zvyšok svojho života.
 • – Zomrel v Ríme 25. augusta 1648.

…v ktorých pokračujú piaristi

 • – Piaristi sa starajú o výchovu detí a mládeže podľa príkladu sv. Jozefa Kalazanského.
 • – Na Slovensku pôsobia už od roku 1642, kedy prišli do Podolínca.
 • – V súčasnosti pôsobia v kolégiách vo Svätom Jure, v Nitre, v Trenčíne a v Prievidzi.   Životný projekt
 • – Byť piaristom je jedným zo spôsobov, ako žiť vieru v Ježiša Krista.
 • – Takým istým spôsobom ako Ježiš: nasledovať ho zblízka v poslušnosti, v chudobe a v čistote pre Božie kráľovstvo v spoločenstve bratov.

Ak vo svojom živote berieš vážne priateľstvo s Ježišom

 • – ak „chceš niečo viac“ (Mt 19, 20-21) ako mladík z Evanjelia,
 • – ak cítiš, že Pán ťa volá, aby si úplne daroval svoj život pre iných,
 • – ak si spoznal Kalazanskéhoa chcel by si byť ako on,
 • – ak ťa znepokojuje, že mnohí, zvlášť deti a mládež, sú „ako ovce bez pastiera“ (Mt 9, 36-37)…

…nebude to tým, že aj teba volá Pán: „Poď a nasleduj ma“?

Nasledovať Ježiša ako piarista predpokladá:

 • – schopnosť osobného vzťahu s Ježišom Kristom;
 • – schopnosť zriekať sa pre Neho v prospech iných;
 • – úmysel nezištne pracovať pre Božie kráľovstvo;
 • – mať skúsenosť radosti vyjadrujúcej vlastný životný postoj;
 • – ochota spolupracovať na pretváraní spoločnosti od základov prostredníctvom výchovy detí a mládeže, ako to robil J. Kalazanský;
 • – nechať sa viesť Duchom Svätým a uvedomiť si, že sme len nástrojmi v Božích rukách. * * *

AD  MAIUS
PIETATIS INCREMENTUM (K väčšiemu rastu zbožnosti)

Napíš nám na coffee@piaristi.sk a stretnime sa na káve, kde môžeme otvorene hovoriť o tom, aké je to žiť zasvätený život. Účet je na nás!