Provinciálna kapitula 2023 zvolila nové vedenie našej rehole

Provinciálna kapitula 2023 zvolila nové vedenie našej rehole
01 máj 2023
Provinciálna kapitula práve zvolila nové vedenie našej rehole na obdobie 4 rokov:
Za pátra provinciála bol zvolený P. Stanislav Bujdák, SchP
Za asistenta pre rehoľný život bol zvolený P. Marek Kotras, SchP
Za asistenta pre službu bol zvolený P. Juraj Ďurnek, SchP
Novému vedeniu našej rehole prajeme múdrosť a vedenie Ducha Svätého