Piaristická fraternita – Kontakt


Piaristická fraternita na Slovensku
Piaristická 8
949 01  Nitra

IČO: 50554875

Bankové spojenie: SK92 0900 0000 0051 2415 6237

+421 948 929 944
mail: fraternita@piaristi.sk
http://fraternita.piaristi.sk

Provinciálna rada Piaristickej fraternity na Slovensku:
Ing. Andrej Kmotorka (predseda – štatutár)
Mgr. Zuzana Kmotorková
Ing. Miroslav Kotora
Mgr. Matúš Palaj SchP

Miestna rada Nitra:
Ing. Miroslav Kotora (predseda)
PhDr. Blanka Kocinová
Ing. Miroslav Kaniansky

Miestna rada Prievidza:
Mgr. Zuzana Kmotorková (predsedkyňa)
Mgr. Anežka Kútiková
Dana Detková