Piaristická fraternita – Kontakt

Piaristická fraternita na Slovensku
Piaristická 8
949 01  Nitra

IČO: 50554875

Bankové spojenie: SK92 0900 0000 0051 2415 6237

mail: fraternita@piaristi.sk
http://fraternita.piaristi.sk

Provinciálna rada Piaristickej fraternity na Slovensku:
Ing. Miroslav Kotora (predseda – štatutár)
Mgr. Anežka Kútiková
Ing. Miroslav Kaniansky
Mgr. Matúš Palaj SchP

Miestna rada Nitra:
Ing. Miroslav Kaniansky (predseda)
Katarína Kanianska
Ing. Monika Gubáňová, PhD.

Miestna rada Prievidza:
Mgr. Anežka Kútiková (predsedkyňa)
Lukáš Vaňo
Katarína Šimkovičová