Články


Kalazanské fórum 2019
máj

31

2019

Kalazanské fórum 2019

Učitelia piaristických škôl na Slovensku z Nitry, Prievidze a Trenčína sa každoročne stretávajú, aby si pripomenuli odkaz svätého Jozefa Kalazanského. Nebolo tomu inak ani tento rok, stretli sme sa 31. mája v Trenčíne.  Na spoločnej svätej omši sa nám prihovoril páter provinciál. Vo svojom príhovore zhrnul a pripomenul základné piliere piaristických škôl. Na vlaňajšom stretnutí v Prievidzi bola predstavená vízia piaristických škôl, ktorá sa začala napĺňať tento školský rok. Zástupcovia...

Celý článok


Vyhlásenie výberového konania
máj

09

2019

Vyhlásenie výberového konania

Rehoľa piaristov na Slovensku, ako zriaďovateľ Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne.


Provinciálna kapitula Piaristov určila ďalšie smerovanie rehole
máj

03

2019

Provinciálna kapitula Piaristov určila ďalšie smerovanie rehole

V termíne 29. – 30. apríl 2019 sa v Trenčíne uskutočnila Provinciálna kapitula Rehole piaristov na Slovensku. Prvá časť kapituly hodnotila predchádzajúce obdobie, predovšetkým službu, ktorú pátri piaristi vykonávajú na najviditeľnejšom zo svojich diel – Piaristických školách. Tie sú aktuálne v Nitre, Trenčíne a Prievidzi. Skúmanie reality sa preto zameralo na činnosť škôl, o ktorej informovali členov kapituly riaditelia škôl. Správy o službe jednotlivých kolégií a piaristických...

Celý článok


Piaristi majú zvoleného provinciála a asistentov
apr

30

2019

Piaristi majú zvoleného provinciála a asistentov

Provinciálna kapitula Rehole piaristov na Slovensku znovu zvolila P. Juraja Ďurneka SchP za provinciála rehole. Súčasťou provinciálnej kongregácie, ktorá je volená na obdobie štyroch rokov, je P. Marek Kotras SchP – asistent za oblasť Rehoľného života a spirituality a P. Juraj Gendiar SchP – asistent za oblasť Ministéria.


Prajeme Vám požehnanú Veľkú noc 2019
apr

15

2019

Prajeme Vám požehnanú Veľkú noc 2019

Možno až príliš často hľadáme rýchle riešenia, skratky, neponárame sa do hĺbky vecí a zostávame na povrchu. Verím však tomu, že sme boli stvorení naším dobrým Bohom Otcom ako ľudia povolaní do hlbokého a blízkeho vzťahu s Bohom, ľuďmi, sebou samým a svojím okolím. Pôstne obdobie je časom spomalenia a zamerania sa na podstatu. Tak ako naše telo, aj naša duša potrebuje starostlivosť. Doprajme jej...

Celý článok


Fraternita má nových členov
mar

03

2019

Fraternita má nových členov

Prvý marcový víkend sa uskutočnila v Prievidzi duchovná obnova mladých zo Spoločenstva Piar a tretieho rádu piaristov – Piaristickej fraternity. Viac ako 150 účastníkov hľadalo cestu z Povrchu do hĺbky, čo bol aj názov víkendovej obnovy.  „Z povrchu do hĺbky je obnova, pri ktorej budeme uvažovať, prečo sa nám v živote deje to, čo sa nám deje vo vzťahoch s  ľuďmi, s ktorými sa stretávame a v udalostiach, ktoré prežívame,“...

Celý článok


Pripomíname si 10 rokov od smrti veľkej osobnosti rehole – Pátra Horvátika
feb

20

2019

Pripomíname si 10 rokov od smrti veľkej osobnosti rehole – Pátra Horvátika

Piaristi si pripomínajú 10 rokov od smrti veľkej osobnosti rehole – Pátra Horvátika.  Toto výročie si pripomenieme dňa 23.2.2019 o 10:00 sv. omšou v Dolnom Dubovom.  Páter Horvátik patril medzi posledných, ktorí zložili u piaristov večné sľuby pred nástupom komunizmu u nás. Bol natoľko významný pre Cirkev a nebezpečný pre vtedajší režim, že mu bol odobratý štátny súhlas na vykonávanie kňazskej služby. Už ako provinciál, v roku...

Celý článok


Prajeme vám požehnané sviatky
dec

17

2018

Prajeme vám požehnané sviatky

Rok 2018 bol pre nás obdobím hľadania a napĺňania Vízie piaristických škôl. Sme presvedčení, že je potrebné a nutné začať učiť novým spôsobom, kde v centre všetkého nášho snaženia bude žiak. Postupne meníme a zlepšujeme naše školy. Veríme, že môžu byť ustanovizňami, ktoré pozitívne premenia našu spoločnosť. Veľmi vám ďakujem v menej celej Rehole piaristov za podporu, modlitby a spoluprácu na rozvíjaní myšlienky nášho zakladateľa...

Celý článok


Workshop s prof. Košturiakom o inováciách v našich školách
okt

05

2018

Workshop s prof. Košturiakom o inováciách v našich školách

Pán profesor Košturiak pozdravuje všetkých účastníkov svojho workshopu, kde 5.10. prednášal na tému inovácií v našich školách. Máme k dispozícií audio nahrávky tohto stretnutia, prezentáciu a tiež výstupy z workshopov, ktoré prezentovali jednotlivé tímy. Veľmi sa mu páči, že na našich školách začíname aplikovať víziu a spomenul nás preto aj v celoslovensky distribuovaných regionálnych novinách.


Začína biskupská synoda
okt

02

2018

Začína biskupská synoda

Dňa 3. októbra sa začína Biskupská synoda s témou: Mladí, viera  a rozlišovanie povolania. Medzi 267 synodálnymi otcami je aj náš P. generál Pedro Aguado SchP. Odporúčam sa modliť za synodu, ktorá bude prebiehať od 3.-28.10.2018 napríklad aj túto modlitbu pápeža Františka: MODLITBA PÁPEŽA FRANTIŠKA ZA SYNODU   Pane Ježišu, tvoja Cirkev kráčajúca k synode upriamuje svoju pozornosť na všetkých mladých sveta.   Prosíme ťa,...

Celý článokPage 5 of 10« First...34567...10...Last »