Piaristická fraternita – O nás

Piaristická fratenita na Slovensku má po svojom treťom Valnom zhromaždení 60 členov zo spoločenstiev z Prievidze a Nitry. Spolupracuje s Rehoľou piaristov, občianskym združením KALAZANS – Združenie detí a mládeže a neformálnym združením Spoločenstvo Piar. Je priestorom, ktorý zastrešuje existujúce modlitbové spoločenstvá, ktoré majú blízko piaristickej charizme – starostlivosti o deti a mládež.

Štatút Piaristickej fraternity na Slovensku:

Členovia zložili slávnostné verejné sľuby na rok a pravidelne si ich obnovujú. Sľuby spočívajú v modlitbách a pôste, túžbe hlbšie spoznať Ježiša Krista, život a dielo zakladateľa Rehole piaristov – sv. Jozefa Kalazanského a darovaní svojho voľného času službe ľuďom – predovšetkým mládeži.