Školstvo

Piaristi využívajú v školách moderné učebné metódy, aby žiakom sprostredkovali nielen informácie a fakty, ale aby ich naučili pracovať s učivom a získavať relevantné poznatky.

Zasvätený život

Piaristi na Slovensku žijú v troch kolégiách – v Nitre, Trenčíne a Prievidzi. Venujú sa práci s mládežou, mimoškolským aktivitám a osobnostnému rozvoju.

Celosvetové bratstvo

Rehoľa piaristov nepôsobí iba na Slovensku a v Európe, ale aj v Ázií, Afrike a Amerike.


Kto sú piaristi?

Kto sú piaristi

Rehoľa piaristov je rehoľný rád založený sv. Jozefom Kalazanským. Hlavným poslaním rádu je integrálna výchova detí a mládeže, zvlášť chudobných.

viac informácií o reholi

Ako sa stať piaristom?

Kto sú piaristi

Každý človek hľadá vo svojom živote zmysel a naplnenie. Mnoho ľudí pocíti vo svojom živote túžbu odovzdať sa Bohu a pomáhať svojim blížnym. Práve preto radi pomáhame

v rozlišovaní povolaní
CITÁT MESIACA:

V pravde Božieho svetla je človek schopný uvedomiť si, kým vlastne je.

sv. Jozef Kalazanský - Zakladateľ Rehole piaristov