Kontakt

Piaristický kostol sv. Ladislava

Korešpondenčná adresa:
Rehoľa piaristov na Slovensku
Duchovná správa Piaristického kostola sv. Ladislava
Piaristická 8
949 01 NITRA

YouTube kanál kostola: https://www.youtube.com/c/PiaristiNitra

Facebook kostola: https://www.facebook.com/PiaristiNitra

Číslo účtu kostola: SK68 0200 0000 0029 3722 8951
je potrebné platbu identifikovať poznámkou: „NR kostol dar“

 

Kňazi, ktorí pôsobia v kostole

P. Marek Kotras, SchP – rektor kostola
0907 360 104   kostolnitra@piaristi.sk

Pátri piaristi, poverení pastoračnou službou v Kostole sv. Ladislava

P. Ján Hríb, SchP

P. Stanislav Šimkovič, SchP

P. Ján Lichtner, SchP

P. Alojz Orlický, SchP

Kostolníci

Matej Lelovský
0903 639 096 matej.lelovsky@piaristi.sk

Zuzana Vitézová

Monika Gubáňová

Simona Štefánková

Oľga Kotorová

Valéria Bistáková

Katarína Čurillová

Arpád Piroška

Matúš Danóczi

Organisti

Milan Ševčík

Adam Daňo

Peter Zajko