Prajeme Vám požehnané veľkonočné sviatky!

Prajeme Vám požehnané veľkonočné sviatky!
06 apr 2023
Sme učiteľská rehoľa.
Náš zakladateľ – sv. Jozef Kalazanský nás viedol, aby sme sa venovali deťom, hlavne chudobným.

Túto chudobu vnímame veľmi reálne. Máme medzi sebou deti chudobné na pozornosť, lásku, povzbudenie. Práve preto im chceme dať to najlepšie, čo máme.

Ježišovo dielo zostáva nemenné. Sú však oblasti, ktoré potrebujeme stále inovovať.
 Naše školy považujeme za inovatívne inštitúcie, ktoré dávajú žiaka do centra pozornosti.

Avšak všímame si, že najinovatívnejšim liekom zostáva stretnutie Ježišom, ktorý zobral na seba všetky hriechy a porazil smrť. Táto láska premieňa nás osobne aj našich žiakov.
Modlíme sa, aby sme boli nositeľmi tejto lásky.