Pre školy


NÁPAD PRE MOJU ŠKOLU 2019

Výzva na predkladanie projektov

 

Chýba ti niečo na škole? Vieš si predstaviť, ako by si vedel zlepšiť prostredie a sociálne vzťahy na svojej škole? Máš chuť prispieť k vylepšeniu svojej školy, ale nevieš ako, prípadne za čo? Hľadáš podporu pre budovanie spoločenstva a voľnočasových aktivít?  Teraz máš ten správny čas.

Máš možnosť spríjemniť prostredie na svojej škole. S prípravou ideí alebo projektov ti radi pomôžeme. Neváhaj a zapoj sa svojím nápadom. Ak vyhrá tvoj projekt, pomôžeme ti s jeho realizáciou.

Uzávierka projektov je čoskoro – projekty môže podať každý žiak, študent, skupina, či celá trieda najneskôr do 16. 11. 2018 do 12. h. Všetky prihlásené projekty musia byť realizovateľné do konca mája roku 2019.

Jeden projekt môže žiadať sumu maximálne 500 €.

Ak máš dobrý nápad, môžeš získať prostriedky na jeho realizáciu a v procese tvorby projektov spoznať podobne motivovaných žiakov a študentov školy.

Cieľ grantového programu
Cieľom programu je podpora projektov, ktoré splnia požadované kritéria a vo verejnom hlasovaní získajú najväčší počet hlasov.
Na projekty bude prerozdelená celková suma 1500 EUR.

Oblasti podpory
O grant je možné žiadať na projekty, ktoré súvisia so vzdelávaním na piaristických školách.

Grant možno žiadať napr. na:

 • organizovanie zaujímavých besied či prednášok;
 • zlepšenie prostredia na škole;
 • projekty s tematikou ekológie, športu, kultúry, charity, pro-life aktivity;
 • všetky iné zaujímavé projekty a nápady…

Grant nemožno žiadať na:

 • organizovanie plesov, imatrikulačiek, večierkov;
 • podporu pobytu žiakov a študentov v zahraničí;
 • už uskutočnený, či začatý projekt;
 • na rovnaký projekt podporený na škole v minulosti.

 

Oprávnení žiadatelia o grant
Písomnú žiadosť o grant vo forme online formulára môžu predložiť žiaci a študenti (jednotlivci i skupiny), ktorejkoľvek organizačnej zložky piaristickej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Rehole piaristov na Slovensku.

Výška grantu

 • maximálna výška grantu je 500 EUR (nie je nutné žiadať o plnú výšku grantu);
 • celkové prostriedky na prerozdelenie 1 500 EUR;
 • Počet podporených projektov: minimálne 3 (1 pre každú školu).

Zasielanie projektov
Žiadosť o grant prijímame iba cez elektronický formulár na stránke ONLINE PREDLOŽENIE ŽIADOSTI NA PROJEKT najneskôr do 16. novembra 2018 do 12.00 hod.

Hodnotenie, hlasovanie a zverejnenie výsledkov
Projekty, ktoré budú spĺňať stanovené kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, budú zverejnené na www.piaristi.sk/preskoly, kde bude umožnené hlasovanie za vybraný projekt. Po ukončení hlasovania prebehne verifikácia hlasov a vyhlásenie výsledkov.

Čerpanie grantu je možné až po jeho schválení. Grant nemožno využiť na financovanie už uskutočnených aktivít, ktoré sa konali pred schválením projektu.
Výsledky hlasovania budú zverejnené následne po uzávierke prostredníctvom webového portálu www.piaristi.sk/preskoly. Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní.

 

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTI:
ONLINE PREDLOŽENIE ŽIADOSTI NA PROJEKT

Časový harmonogram
01.10.2018                           vyhlásenie výzvy na školách
16.11.2018                            uzatvorenie zbierania žiadostí o grant
01.12. – 17.12.2018             hlasovanie o projektoch
01.01. – 31.05.2019            realizácia projektov
28.6.2019                             vyúčtovanie projektu

Proces hodnotenia
Projekty budú zbierané elektronicky. Po ukončení zberu žiadostí o grant Provinciálna kongregácia vyberie 3 projekty z každej školy. Tieto projekty budú prostredníctvom elektronického hlasovania žiakov, študentov, zamestnancov škôl priorizované. Po ukončení hlasovania budú podporené projekty s najvyšším počtom hlasov na každej škole. Počas priebehu hlasovania bude uchádzačom poskytnutá pomoc prostredníctvom konzultácií s možnosťou získania ďalších prostriedkov k realizácii projektu.

Grant bude následne poskytnutý na zafinancovanie víťazného projektu na škole.

Grant je účelovo viazaný na predložený projekt a grantista musí jeho využitie predložiť vo forme vyúčtovania projektu.

Konzultácie
V prípade záujmu o konzultáciu a poskytnutie informácií kontaktujte Ľuboša Kováča, tel.: 0910 180 793, email: kovaclubos@piaristi.sk.

ONLINE PREDLOŽENIE ŽIADOSTI NA PROJEKT