Prajeme vám požehnané vianočné sviatky!

Prajeme vám požehnané vianočné sviatky!
21 dec 2022

Náš Boh robí veci inak, akoby sme čakali. Stvoriteľ všetkého sa rodí mladému dievčaťu.

Vládca neba i zeme sa pokoruje a odovzdáva nám poverenie vládnuť nad zemou v spolupráci s Ním. A počas svojej narodeninovej oslavy je vlastne On sám najväčším darom.

Je v Ňom ukrytá krása života, zmysel toho, čo robíme.

Počas tohto obdobia aj na našich piaristických školách hľadáme, ako pomôcť mladým ľuďom objaviť zmysel života. Ako urobiť zo školy miesto, ktoré ich bude formovať nielen kvalitnými a praktickými vedomosťami, ale vyformuje aj ich charakter.

Myslím si, že sa nám to postupne darí.

A ďakujem Vám za pomoc a podporu, ktorú ste nám v tomto roku prejavili.

Veľmi si to vážime a myslíme na Vás vo svojich modlitbách. Požehnané vianočné sviatky!