Kontakt


Provincialát Rehole piaristov na Slovensku:


Rehoľa piaristov na Slovensku
Piaristická 8
Nitra 949 01

IČO: 00586315
DIČ: 2021103062
IČ DPH: SK2021103062

Zapísaná na Ministerstve kultúry SR
P. Stanislav Bujdák SchP (provinciál)
Piaristická 8
Nitra 949 01

Asistent: +421 948 929 944
Kancelária: +421 948 350 451
E-mail: piaristi@piaristi.sk
Web: https://www.piaristi.sk

Mgr. Anežka Kútiková (riaditeľka)
Piaristická 8
Nitra 949 01

Kancelária: +421 902 835 453
E-mail: rsu@piaristi.sk

P. Marek Kotras SchP (rektor kolégia)
Piaristická 8
Nitra 949 01

Kolégium: + 421 948 350 451

P. Juraj Gendiar SchP (rektor kolégia)
Palackého 4
Trenčín 912 50

Kolégium: +421 940 985 312

P. Juraj Ďurnek SchP (rektor kolégia)
Ulica A. Hlinku 48
Prievidza 971 01

Kolégium: +421 46 542 20 06

P. Marek Kotras SchP (rektor kostola)
Piaristická 8
Nitra 949 01

E-mail: nitra@piaristi.sk

Pre žiadosti o udelenie sviatosti krstu a sviatosti manželstva, prosíme kontaktovať Farnosť Nitra – Dolné mesto:

Rímskokatolícka farnosť
Nitra-Dolné Mesto
Farská 18
949 01 Nitra
tel: +421 37 652 2008

P. Stanislav Šimkovič SchP (rektor kostola)
Palackého 4
Trenčín 912 50

Telefón: +421 940 985 312
E-mail: trencin@piaristi.sk

Pre žiadosti o udelenie sviatosti krstu a sviatosti manželstva, prosíme kontaktovať Farský úrad Trenčín:

Kancelária: 032/743 42 76

P. Matúš Palaj SchP (rektor kostola)
Ulica A. Hlinku 48
Prievidza 971 01

Telefón: + 421 46 542 20 06

E-mail: prievidza@piaristi.sk

Pre žiadosti o udelenie sviatosti krstu a sviatosti manželstva, prosíme kontaktovať Farský úrad Prievidza – mesto:

Kancelária: 046/542 28 01

Vdp. Pavol Póša (farár)
Kostol je v správe:
Rímskokatolícka farnosť Svätý Jur
Horné predmestie 18
900 12 Svätý Jur

E-mail:
fara.jur@gmail.com
svaty-jur@ba.ecclesia.sk
Telefónny kontakt:
02/44971454

Mgr. Marcela Jahnová (riaditeľka školy)

Piaristická 6
Nitra 949 01
Slovenská republika

IČO: 031824986

Telefón: +421 37 23 00 200
Mobil: +421 905 480 585
Fax: +421 37 77 21 661

E-mail: skola@pgjknr.sk
Web: https://pssjknr.sk/

RNDr. Silvia Baginová (riaditeľka školy)

Palackého 4
Trenčín 912 50
Slovenská republika

Telefón: +421 32 74 32 251
Fax: +421 32 74 31 495

E-mail: mail@piar.gtn.sk
Web: https://www.piar.gtn.sk

Mgr. Ambróz Jamriško (riaditeľ školy)

Ulica A. Hlinku 44
Prievidza 971 01
Slovenská republika

Telefón: +421 46 542 49 49
Mobil: +421 905 881 222

E-mail: skola@piaristi-pd.sk
Web: https://www.piaristi-pd.sk

Ing. Miroslav Kotora (predseda)

Piaristická 8
Nitra 949 01
Slovenská republika

IČO: 50554875

E-mail: fraternita@piaristi.sk
Web: http://fraternita.piaristi.sk

Ing. Andrej Kmotorka (predseda)

Piaristická 8
Nitra 949 01
Slovenská republika

IČO: 42120870
DIČ: 2022708017

Mobil: +421 948 929 944
E-mail: kalazans@kalazans.sk
Web: https://www.kalazans.sk

Mgr. Ľuboš Kováč (správca nadácie)

Prostredná 1/42
900 21, Svätý Jur
Slovenská republika

IČO: 53013611

Mobil: +421 910 180 793
E-mail: info@piaristickanadacia.sk
Web: https://www.piaristickanadacia.sk/


Meno a Priezvisko

E-mail

Predmet

Správa