Program liturgických slávení

Bohoslužby a spovedanie

BOHOSLUŽBY
Spravidla slávime nedeľné sväté omše o 8:00, 10:00, 11:15 a 18:00. V sobotu o 7:00 a 18:00 a v pracovný deň o 12:00 a 18:00. Je vhodné si čas bohoslužieb vždy overiť v aktuálnych Liturgických oznamoch. Počas letných mesiacov sa svätá omša o 11:15 neslávi. 

SPOVEDANIE
Spovedáme spravidla 30 minút pred všetkými večernými svätými omšami a pred svätými omšami v nedeľu dopoludnia (okrem 11:15). Pred svätou omšou o 12:00 sa nespovedá, kvôli časovej náročnosti zladenia školského vyučovania a pastorácie. Je vhodné v tomto čase využiť denné spovedanie vo Farskom kostole Navštívenia Panny Márie na Farskej ulici od 9:00 do 13:00. 

 PRVÝ PIATOK

Na prvý piatok sa po svätej omši konajú Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu s požehnaním a prvopiatkovou pobožnosťou.

KRÍŽOVÉ CESTY
Krížové cesty počas Pôstneho obdobia sa modlíme spravidla v piatky a nedele pred svätou omšou.

MLÁDEŽNÍCKY PROGRAM
V pondelok počas školského roku je večerná svätá omša zameraná pre mládež. Po nej nasleduje ďalší program – modlitba chvál alebo adorácia.

TICHÁ ADORÁCIA
Tichá adorácia Najsvätejšej sviatosti sa koná v piatky (počas školského roku) po večernej svätej omši do 19:30, okrem prvého piatku, kedy býva osobitná pobožnosť.

ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SVÄTÝCH OMŠÍ
Na sväté omše o 12:00 a 18:00 v pracovný deň; o 7:00 a 18:00 v sobotu a o 8:00 a 18:00 v nedeľu sa dá rezervovať úmysel, na ktorý ju budeme sláviť, či už za živých alebo zomrelých. Tieto úmysly zapisujeme vždy na tri kalendárne mesiace vopred väčšinou v predposledný víkend pred začiatkom nového štvrťroka (napríklad 19. – 20. marca na mesiace apríl – jún). Milodar za slávenie svätej omše je stanovený Konferenciou biskupov Slovenska na 5 €, veriaci však môže obetovať vyšší i nižší milodar, podľa ľubovôle.
Svätá omša v nedeľu o 10:00 je vždy slávená za všetkých našich dobrodincov.

KOSTOL OTVORENÝ NA MODLITBU
Predsieň kostola je otvorená denne od 7:15 alebo 30 minút pred rannou svätou omšou. Zatvára sa po večernej svätej omši alebo duchovnom programe.