Vyhlásenie výberového konania – Riaditeľ gymnázia Trenčín

Vyhlásenie výberového konania – Riaditeľ gymnázia Trenčín
22 mar 2024

Rehoľa piaristov na Slovensku, ako zriaďovateľ Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín, v súlade s ustanovením  §4 odst. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa / riaditeľky Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, Palackého 4, 912 50 Trenčín.

TERMÍNY : 
Vyhlásenie výberového konania 22. 03. 2024  
Prihlášky uchádzačov – termín na doručenie 02. 05. 2024 

Prílohy: