December 2016
Dekrét ku Jubilejnému roku

Dekrét ku Kalazanskému jubilejnému roku Všetkým bratom piaristom a našim spolupracovníkom na Slovensku! 1.) Apoštolská penitenciária, na základe právomocí udelených Svätým Otcom Františkom, milostivo udelila od 27. novembra 2016 do 27. novembra 2017, cez Kalazanský jubilejný rok (Jubileum), plnomocné odpustky za obvyklých podmienok – svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca, ktoré môžu získať veriaci v skutočnom pokání, vedení láskou, vo všetkých

14

dec
2016
Apoštolská Penitenciatúra

Apoštolská penitenciária, na základe právomocí udelených Svätým Otcom Františkom, milostivo udeľuje od 27. novembra 2016 do 27. novembra 2017, cez Kalazanský jubilejný rok, plnomocné odpustky pri splnení nasledujúcich podmienok (svätá spoveď, eucharistické spoločenstvo a modlitba na úmysel Svätého Otca), ktoré môžu získať veriaci v skutočnom pokání, vedení láskou, vo všetkých kostoloch, miestach uctievania, svätyniach a farnostiach, kde pôsobia piaristi a ktoré môžu byť tiež použité

03

dec
2016
November 2016
Sv. omša: Kalazanský jubilejný rok

Pozývame vás sledovať slávnostnú sv. omšu z Ríma pri príležitosti otvorenia Kalazanského jubilejného roka. On-line prenos začína v nedeľu 27.11.2016 o 11:30: On-line prenos zo slávnostnej sv. omše pri otvorení Kalazanského jubilejného roku

27

nov
2016
October 2016
Návšteva provinciálov Európy

Pátri provinciáli Európy sa v dňoch 4. – 7. októbra 2016 zúčastnili pracovnej návštevy na Slovensku, kde okrem pracovných povinností absolvovali aj stretnutie zo zakladajúcimi členmi Piaristickej fraternity na Slovensku, návštevu Piaristickej školy v Prievidzi a prechádzku okolo Bojnického zámku. Všetci sa zhodli na tom, že majú Slovensko veľmi radi a tešia sa sem opät! Cieľom ich stretnutia bolo plánovanie nadchádzajúceho obdobia v reholi, prípravy

07

okt
2016
Založenie Piaristickej fraternity

Piaristi na Slovensku založili svoj tretí rád – Piaristickú fraternitu na Slovensku Od 5. októbra 2016 sa Rehoľa piaristov na Slovensku rozrástla o svoj tretí rád – Piaristickú fraternitu na Slovensku. Slávnostný sľub na jeden rok zložili členovia z Prievidze a Nitry, v ktorom sa zaviazali spolupodieľať sa na charizme sv. Jozefa Kalazanského – starostlivosti o deti a mládež. Počas sv. omše celebrovanej pátrom provinciálom

05

okt
2016
July 2016
Svetové dni mládeže Krakov 2016

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ – téma svetových dní mládeže 2016. Svetové dni mládeže (SDM) sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta – katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Predsedá im Svätý Otec a slávia sa každé dva až tri roky. Svetových dní mládeže sa zúčastňuje aj naša slovenská piaristická provincia, konkrétne 25 členná výprava piaristickej mládeže z Nitry,

28

júl
2016
June 2016
Kalazanské fórum v Trenčíne

  28. júna 2016 sa uskutočnilo stretnutie s učiteľmi piaristických škôl – Kalazanské fórum v Trenčíne. Páter provinciál ďakoval prítomným učiteľom za ich vzťah k práci, školám a žiakom, povzbudil ich k modernému prístupu a hľadaniu nových spôsobov práce s mladými. Všetkým taktiež zaprial príjemné obdobie letných prázdnin.

28

jún
2016
Diakonská vysviacka P. Valachoviča

Nitra (17. júna) Nitrianskej diecéze pribudlo 17. júna 2016 šesť nových diakonov. V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre ich vysvätil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Jedným z nich je aj náš člen Rehole piaristov na Slovensku – Peter Valachovič SchP. V homílii biskup pripomenul veľkú hodnotu služby, ktorá v kresťanstve patrí medzi podstatné prvky života viery. Služba Bohu a blížnemu spojená s Kristom má

22

jún
2016
Rekonštrukcia kostola sv. Ladislava v Nitre

V stredu (6.7.2016) sme začali so stavaním lešenia v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre, ktoré by malo byť dokončene do konca júla. Začníname v našom kostole s väčšími rekonštrukčnými prácami. Budeme pokračovať v reštaurovaní hlavnej lode kostola. V prvej fáze sa bude robiť reštaurátorský výskum maliarskych a štukových výzdob. Následne budú pokračovať samotné reštaurátorské práce. V tom čase cez pracovné dni bude hlavný vchod do

06

jún
2016
May 2016
Duchovná obnova v Banskej Bystrici

Páter provinciál sa spolu so slovenským misionárom milosrdenstva o. Jozefom Mihokom z Radvane zúčastnili duchovnej obnovy, ktoré organizovalo Spoločenstvo ONE v Banskej Bystrici, zastrešené Spoločenstvom Piar v termíne 27. – 29. máj 2016.     Za fotografie ďakujeme Petrovi Kováčovi.

27

máj
2016

máj 2016

Page 1 of 41234