Date: 07 okt 2016
Cat: Piaristi

Pátri provinciáli Európy sa v dňoch 4. – 7. októbra 2016 zúčastnili pracovnej návštevy na Slovensku, kde okrem pracovných povinností absolvovali aj stretnutie zo zakladajúcimi členmi Piaristickej fraternity na Slovensku, návštevu Piaristickej školy v Prievidzi a prechádzku okolo Bojnického zámku. Všetci sa zhodli na tom, že majú Slovensko veľmi radi a tešia sa sem opät!

Cieľom ich stretnutia bolo plánovanie nadchádzajúceho obdobia v reholi, prípravy na slávnosti a zdieľanie sa o plnení zadaní, ktoré odzneli na Generálnej kapitule.