Date: 14 dec 2016
Cat: Domáce, Piaristi

Dekrét ku Kalazanskému jubilejnému roku

Všetkým bratom piaristom a našim spolupracovníkom na Slovensku!

1.) Apoštolská penitenciária, na základe právomocí udelených Svätým Otcom Františkom, milostivo udelila od 27. novembra 2016 do 27. novembra 2017, cez Kalazanský jubilejný rok (Jubileum), plnomocné odpustky za obvyklých podmienok – svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca, ktoré môžu získať veriaci v skutočnom pokání, vedení láskou, vo všetkých kostoloch, miestach uctievania, svätyniach a farnostiach, kde pôsobia piaristi a ktoré môžu byť tiež použité ako druh obety za duše veriacich v očistci pri splnení nasledujúcich podmienok:

 • účasť na slávení slávností Jubilea aspoň na nejaký určitý čas,
 • modlitba za svoju vlastnú vernosť kresťanskému povolaniu ,
 • modlitba za kňazské a rehoľné povolania,
 • modlitba za ochranu pre rodiny,
 • modlitba Otče náš, Vyznanie viery a nejaká invokácia k Panne Márii a k svätému Jozefovi Kalazanskému.

2.) Na základe Listu Generálnej kongregácie Rehole piaristov k vyhláseniu Kalazanského jubilejného roka z 26.7.2016 Prot. S. 168.2016 a indultu Apoštolskej penitenciárie z 10.11.2016 Prot. N. 215/16/1 určujem dni slávenia Jubilea:

 • 27.11.2016 – slávnostné otvorenie Kalazanského jubilejného roka,
 • 31.1.2017 – deň schválenia konštitúcií je deň vďakyvzdania za naše povolania,
 • 6.2.2017 – deň obnovy našej služby kresťanskej výchovy (spomienka sv. Doroty – mučenice),
 • 6.3.2017 – ústredný deň Jubilea – deň založenia našej rehole,
 • 25.3.2017 – deň modlitby za novicov,
 • 2.4.2017 – deň piaristických misií,
 • 15.4.2017 – deň identifikácie – schválenie nových konštitúcií podľa II. Vatikánskeho koncilu,
 • 8.5.2017 – Sviatok Panny Márie – Matky Zbožných Škôl – Deň obnovy zasvätenia našich diel Panne Márii,
 • 31.5.2017 – deň modlitieb za piaristické povolania,
 • 8.7.2017 – deň našich kolégií – deň služby chudobným,
 • 25.8.2017 – Sviatok sv. Jozefa Kalazanského, nášho zakladateľa,
 • 26.9.2017 – deň modlitieb za našich klerikov,
 • 25.11.2017 – uzavretie Kalazanského jubilejného roka.

3.) V Slovenskej piaristickej provincii sa za ústredný deň Jubilea stanovuje 28.3.2017, kedy sa uskutoční aj Kalazanské fórum v Nitre. Slávenie Jubilea sa môže pripomenúť na každej školskej, detskej a mládežníckej svätej omši a na svätých omšiach, pri ktorých si spomíname na svätých alebo blahoslavených z piaristickej rodiny v našich piaristických kostoloch a kaplnkách.
P. Matúš Palaj SchP
notár

P. Juraj Ďurnek SchP
provinciál