July 2015
Voľba pátra generála

Dnes generálna kapitula piaristov volila generálnych asistentov. Za generálneho asistenta pre Áziu bol zvolený maďarský páter Jozef Urbán, za asistenta pre Afriku P. Pierre Diatta, za asistenta pre Ameriku mexický páter Francisco Anaya, za asitenta pre Európu španielsky páter Miguel Giráldez.  

06

júl
2015
June 2015
Generálna kapitula 2015 v Ostrihome

Generálna kapitula Rehole piaristov prebieha od 30.6. do 21.7. 2015 v Ostrihome.   Začala svätou omšou s arcibiskupom Ostrihomu, kardinálom Erdo. Posledné dni generálna kongregácia predstavuje svoju správu za uplynulé obdobie v týchto bodoch: 1. pastorácia povolaní 2. počiatočná formácia 3. komunitný život 4. permanentná formácia 5. piaristická služba 6. charizmatická integrácia a spoločná misia 7. ekonomika 8. reštrukturalizácia rehole 9. konsolidácia a expanzia 10.

30

jún
2015
April 2015

V dňoch 13.-14. apríla 2015 sa v Trenčíne konala provinciálna kapitula Rehole piaristov na Slovensku. Zhodnotila činnosť rehole a piaristických škôl za uplynulé štvorročné obdobie. Zaoberala sa hľadaním vízie a stratégie rozvoja piaristických diel na nasledujúce obdobie. Za nového provinciálneho predstaveného bol zvolený P. PaedDr. Juraj Ďurnek SchP, ktorý vystriedal odchádzajúceho provinciála P. Jána Kováča SchP. P. Juraj Ďurnek, SchP sa narodil 5. 9. 1970

13

apr
2015

apríl 2015

Page 4 of 41234