Date: 05 okt 2016
Cat: Domáce, Piaristi
Piaristi na Slovensku založili svoj tretí rád – Piaristickú fraternitu na Slovensku
Od 5. októbra 2016 sa Rehoľa piaristov na Slovensku rozrástla o svoj tretí rád – Piaristickú fraternitu na Slovensku. Slávnostný sľub na jeden rok zložili členovia z Prievidze a Nitry, v ktorom sa zaviazali spolupodieľať sa na charizme sv. Jozefa Kalazanského – starostlivosti o deti a mládež.
Počas sv. omše celebrovanej pátrom provinciálom Jurajom Ďurnekom SchP predniesol pozdrav od Generálnej rady Fraternity generálny asistent rehole.
Piaristická fraternita na Slovensku je tak deviatou Fraternitou piaristov a pripojila sa k tretím rádom, ktoré už existujú napr. v Brazílií, Argentíne, Poľsku, Venezuele.
Cieľom Fraternity je podporovať piaristické diela a privádzať mladých ľudí k osobnému vzťahu s Ježišom.
viac informácií o Fraternite