February 2016
Deň otvorených dverí v Prievidzi

Deň otvorených dverí v Piaristickej škole v Prievidzi Všetkých rodičov, priateľov našej školy, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 26. februára 2016. V tento deň otvoríme dvere do každej našej organizačnej zložky (materská škola, základná škola, gymnázium 4-ročné aj 8-ročné, stredná odborná škola). Tešíme sa na spoločné stretnutia.  viac informácií na internetovej stránke školy

23

feb
2016
Pápež František navštívil Mexiko

Pápež František navštívil Mexiko V termíne od 12. feb do 17. feb 2016 Pápež navštívil Mexiko. Počas týchto dní sa pápež stretol s patriarchom Kirillom, pričom deklarovali jednotu, stretol sa s katolíckou mládežou a povzbudzoval rodiny. Toto stretnutie považujeme za veľmi dôležité a za pápeža Františka sa prihovárame vo svojich modlitbách. Na liturgických slávnostiach so Svätým Otcom a na ďalších stretnutiach sa zúčastnilo 134 mexických biskupov a 37

18

feb
2016
Asýrski kresťania získali azyl

Asýrski kresťania získali azyl, učia sa slovenčinu Podľa TK KBS sa od pondelka 15.2.2016 začína výučba azylantov, ktorá potrvá tri týždne. Skupina 149 asýrskych kresťanov z Iraku získala azyl z humanitárnych dôvodov. Po získaní azylu sa začal integračný proces, ktorý by mal trvať dva roky. Po uvedených prípravách je naplánovaný transfer do Nitry. Viac informácií na TK KBS: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160209021 Podrobné informácie na https://utecenci.kbs.sk/

15

feb
2016
Páter provinciál na stretnutí KATNET

Páter provinciál na stretnutí KATNET Katnet je stretnutie lídrov katolíckych organizácií, ktoré sa konalo 12. – 13. februára vo Svite. Ústrednou témou je hľadanie spoločnej vízie, miest spolupráce a zdieľanie skúseností. Tieto stretnutia sú pravidelne organizované a vďaka ním sa jednotlivé organizácie povzbudzujú. Súčasťou týchto stretnutí sú praktické výstupy, spoločné modlitby a tiež sv. omša, ktorú páter provinciál celebroval spolu s ostatnými kňazmi.

13

feb
2016
Slávnostné sľuby Fr. Petra Valachoviča

Slávnostné sľuby Fr. Petra Valachoviča Náš brat Peter Valachovič zložil 6. februára 2016 o 10:00 v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre do rúk pátra provinciála  Juraja Ďurneka svoje slávnostné sľuby.  

06

feb
2016
Stretnutie s biskupom Mons. Viliamom Judákom

Stretnutie s biskupom Mons. Viliamom Judákom ktorí sa oddali službe Pánovi a blížnym v rozličných formách zasväteného života.” V ďalšej časti homílie podčiarkol, že prítomnosť zasvätených v Cirkvi, v našej diecéze, vďaka mnohorakej službe, ktorú  vykonávajú – 26 rehoľných kňazov, 6 rehoľných bratov – nekňazov, 200 rehoľných sestier a 5 noviciek, je potrebná. “Silnejšie a dôležitejšie nie je to, čo ste zanechali, ale čo ste našli

02

feb
2016
January 2016
Beseda o utečencoch s Antonom Fričom a študentami

Študenti Piaristického gymnázia v Nitre diskutovali 28. januára 2016 s fotografom Antonom Fričom na tému Prenasledovanie irackých kresťanov a problematika utečencov. Anton Frič je spoluautorom dokumentov, ktoré mapujú situáciu kresťanov v krajinách postihnutých útokmi ISIS. Počas besedy študentom premietol film Slzy a nádej Iraku, v ktorom sám účinkuje. Tento film uverejňujeme aj my:     Za fotografie vďačíme Pavelovi Kunovi.

28

jan
2016
Pápežova audiencia pátra Generála

Pápežova audienca pátra Generála Jeho Svätosť pápež František prijal v piatok, 15. januára 2016 na súkromnej audiencii nášho pátra Generála P. Pedra Aguada SchP. Počas stretnutia, p. Generál informoval pápeža o blížiacich sa oslavách 400. výročia založenia Rehole zbožných škôl a 250. výročia kanonizácie Sv. Jozefa Kalazanského. Pápež povedal, že ho veľmi zaujíma život našej Rehole, a vyjadril želanie byť prítomný, nejakým spôsobom, na oslavách

15

jan
2016
Pozvánka na Slávnostné sľuby Fr. Petra Valachoviča

Inšpirovaný Kristovou láskou chcem dobrovoľne prežiť svoj život spolu s bratmi na slávu Božiu a v prospech blížnych. Podľa pôvodnej charizmy svätého Jozefa Kalazanského chcem prostredníctvom večných rehoľných sľubov žiť plne v piaristickej rodine. Vedený príkladom nášho zakladateľa chcem prijať úlohu všestrannej výchovy detí a mládeže. Tieto svoje slávnostné sľuby chcem zložiť 6.2.106 pri omši o 10:00 do rúk pátra provinciála Juraja Ďurneka od Svätého

06

jan
2016
July 2015
Záver 47. generálnej kapituly Rehole piaristov

Dnes (20. júla 2015) sa skončila 47. generálna kapitula Rehole piaristov. Po troch týždňoch usilovnej práce sme dospeli k záveru. Stanovili sme 8 kľúčových tém pre ďalšie napredovanie nášho rádu: pastorácia povolaní, počiatočná formácia, komunitný život, permanentná formácia, piaristická služba, misie, ekonomika, reštrukturalizácia kalazanská charizma. Kapitulu pozdravil listom Svätý otec František. Osobne sme sa stretli s kardinálom Braz de Avis, prefektom kongregácie pre rehoľníkov, s kardinálom

20

júl
2015

júl 2015

Page 3 of 41234