Date: 20 júl 2015
Cat: Piaristi

Dnes (20. júla 2015) sa skončila 47. generálna kapitula Rehole piaristov. Po troch týždňoch usilovnej práce sme dospeli k záveru.

Stanovili sme 8 kľúčových tém pre ďalšie napredovanie nášho rádu:

  1. pastorácia povolaní,
  2. počiatočná formácia,
  3. komunitný život,
  4. permanentná formácia,
  5. piaristická služba,
  6. misie,
  7. ekonomika,
  8. reštrukturalizácia
  9. kalazanská charizma.
Kapitulu pozdravil listom Svätý otec František. Osobne sme sa stretli s kardinálom Braz de Avis, prefektom kongregácie pre rehoľníkov, s kardinálom Erdo, ostrihomským arcibiskupom a s apoštolským nunciom v Maďarsku. Navštívili sme Budapešť, Nitru aj Viedeň, kde sme boli na večných sľubom jedného nášho spolubrata z Indie. Generálna kapitula ďalej schválila dokument Učeníci a svedkovia Ježiša v dnešnej dobe a ďalšie dokumenty.
ICONO