Date: 06 jan 2016
Cat: Piaristi

Inšpirovaný Kristovou láskou chcem dobrovoľne prežiť svoj život spolu s bratmi na slávu Božiu a v prospech blížnych. Podľa pôvodnej charizmy svätého Jozefa Kalazanského chcem prostredníctvom večných rehoľných sľubov žiť plne v piaristickej rodine. Vedený príkladom nášho zakladateľa chcem prijať úlohu všestrannej výchovy detí a mládeže.

Tieto svoje slávnostné sľuby chcem zložiť 6.2.106 pri omši o 10:00 do rúk pátra provinciála Juraja Ďurneka od Svätého Augustína SchP v Piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre.

Peter Valachovič od Svätej rodiny SchP

Oznamko