Date: 15 feb 2016
Cat: Domáce, KBS

Asýrski kresťania získali azyl, učia sa slovenčinu

Podľa TK KBS sa od pondelka 15.2.2016 začína výučba azylantov, ktorá potrvá tri týždne. Skupina 149 asýrskych kresťanov z Iraku získala azyl z humanitárnych dôvodov. Po získaní azylu sa začal integračný proces, ktorý by mal trvať dva roky. Po uvedených prípravách je naplánovaný transfer do Nitry.

Viac informácií na TK KBS: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160209021

Podrobné informácie na https://utecenci.kbs.sk/