Date: 13 feb 2016
Cat: Piaristi

Páter provinciál na stretnutí KATNET

Katnet je stretnutie lídrov katolíckych organizácií, ktoré sa konalo 12. – 13. februára vo Svite. Ústrednou témou je hľadanie spoločnej vízie, miest spolupráce a zdieľanie skúseností. Tieto stretnutia sú pravidelne organizované a vďaka ním sa jednotlivé organizácie povzbudzujú. Súčasťou týchto stretnutí sú praktické výstupy, spoločné modlitby a tiež sv. omša, ktorú páter provinciál celebroval spolu s ostatnými kňazmi.

katnet1 katnet2