Date: 02 máj 2016
Cat: Piaristi, Zahraničné

V dňoch 2. – 6. mája 2016 sa páter provinciál zúčastnil na stretnutí piaristických provinciálov Európy v Ríme, kde sa hodnotilo plnenie deviatich línií kľúčov života, ktoré stanovila generálna kapitula a plánovalo sa ďalšie obdobie.

Nasledujúce stretnutie provinciálov Európy sa uskutoční na Slovensku v termíne 10. – 13. októbra 2016.

1 2 3