Date: 19 apr 2016
Cat: Domáce, Piaristi

Generálny predstavený Rehole piaristov páter Pedro Aguado SchP., prišiel so svojím asistentom pre Európu navštíviť slovenskú provinciu. Stretol sa s provinciálnou radou v Nitre, taktiež navštívil Trenčín a Prievidzu.

Počas rozhovoru so zástupcami vedenia školy a pátrami piaristami vyjadril radosť zo všetkých stretnutí, ktoré absolvoval – so žiakmi, pedagógmi, ale i rodičmi žiakov a mladými.

Podľa vlastných slov ho veľmi oslovili svedectvá rodičov, ako sa k Bohu dostali, paradoxne skrze svoje deti, ktoré vďaka živému vzťahu s Bohom dokázali byť svedkami v rodine. Vytvoril paralelu medzi životom sv. Jozefa Kalazanského, ktorému tiež srdce i život zmenili deti. „Modlite sa za nás piaristov, nielen pôsobiacich na Slovensku, ale i na celom svete. Piaristi venujú celý svoj život, každú svoju minútu deťom a mladým, opustili všetko. Chcú v každej situácii byť tu vždy pre nich. A to ich robí šťastnými.“

Na záver stretnutia nás uistil o svojej modlitbe za nás. Návšteva generálneho predstaveného sa zakončila svätou omšou za účasti mladých aj rodičov v Prievidzi, počas ktorej povedal: „Skutky apoštolov je kniha, ktorá nie je uzavretá. Vy ste každý jeden povolaný, aby ste ju písali, aby ste svedčili a evanjelizovali.“

1 2 3 4 5 6 8 9 92 93 94 931 7

Rozhovor s pátrom generálom si môžete prečítať tu