Date: 30 jún 2015
Cat: Piaristi

Generálna kapitula Rehole piaristov prebieha od 30.6. do 21.7. 2015 v Ostrihome.

 

Začala svätou omšou s arcibiskupom Ostrihomu, kardinálom Erdo. Posledné dni generálna kongregácia predstavuje svoju správu za uplynulé obdobie v týchto bodoch:

1. pastorácia povolaní
2. počiatočná formácia
3. komunitný život
4. permanentná formácia
5. piaristická služba
6. charizmatická integrácia a spoločná misia
7. ekonomika
8. reštrukturalizácia rehole
9. konsolidácia a expanzia
10. charizma Kalazanského

V sobotu 4.7. pátri provinciáli absolvovali voľby pátra generála a generálnych asistentov. Za pátra generála bol opätovne zvolený P. Pedro Aguado. Generálnym asistentom pre Áziu bol zvolený maďarský páter Jozef Urbán, za asistenta pre Afriku P. Pierre Diatta, za asistenta pre Ameriku mexický páter Francisco Anaya, za asitenta pre Európu španielsky páter Miguel Giráldez. Nasledujúce dni bude generálna kapitula plánovať aktivity rehole na ďalšie 6 – ročné obdobie.

V nedeľu, 12.7. 2015 o 10:00 navštívi generálna kapitula Nitru, pričom začiatok programu je v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre svätou omšou, na ktorú vás srdečne pozývame.

Požehnané dni!

P. Juraj Ďurnek SchP

 

47 Capitulo General EE PP