Vyhlásenie výberového konania

Vyhlásenie výberového konania
09 máj 2019

Rehoľa piaristov na Slovensku, ako zriaďovateľ Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne.

Vyhlásenie výberového konania

Vízia piaristických škôl