Rekonštrukcia a modernizácia historickej budovy gymnázia

Rekonštrukcia a modernizácia historickej budovy gymnázia
12 máj 2011

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia historickej budovy gymnázia“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Európsky fond regionálneho rozvoja:
„Investícia do Vašej budúcnosti“

Projekt bude realizovaný od 27. 12. 2010 do 30.11.2012

Vďaka realizácii projektu zrekonštruujeme budovy školy a znížime ich energetickú náročnosť. Vybudujeme bezbariérový prístup na prízemie a prvé poschodie a zavedieme školský identifikačný systém.Vďaka projektu tak skvalitníme služby poskytované celkovo 677 žiakom a zamestnancom školy.

ZMLUVY: