Modernizácia Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi

05 mar 2011