Reštaurovanie fasádnej sochárskej výzdoby NNKP

Reštaurovanie fasádnej sochárskej výzdoby NNKP
10 dec 2019

Jedným z významných projektov, ktoré sa nám podarilo realizovať v Prievidzi bolo reštaurovanie sôch, ktoré sú súčasťou fasádnej výzdoby. Projekt bol realizovaný s finančnou podporu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Dotácia bola využitá na reštaurovanie kultúrnej pamiatky pri realizácii projektu s názvom „Komplexná obnova kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi, časť: Reštaurovanie fasádnej sochárskej výzdoby NNKP, č. ÚZ PF: 872/2 unif. Názov NKP: KLÁŠTOR PIARISTOV, 971 01 Prievidza, celková poskytnutá dotácia 6.000 €