Výberové konania


aug

20

2020

Výberové konanie: Pedagogický asistent Nitra

Piaristická spojená škola  sv. Jozefa Kalazanského v Nitre prijme do pracovného pomeru na plný úväzok – pedagogický asistent Miesto výkonu práce: Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre Rozsah úväzku: 100% Požiadavky na vzdelanie: Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z., Vysoká škola I. stupňa , predškolská a elementárna pedagogika Úplné...

Celý článok


aug

20

2020

Výberové konanie: Školský špeciálny pedagóg Prievidza

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi príjme do pracovného pomeru na plný úväzok – školského špeciálneho pedagóga Miesto výkonu práce: Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi Rozsah úväzku: 100% Požiadavky na vzdelanie: Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z. Vysoká škola II. Stupňa v skupine odborov Pedagogická vedy Vysoká...

Celý článok


aug

20

2020

Výberové konanie: Školský psychológ Prievidza

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi príjme do pracovného pomeru na plný úväzok – školského psychológa Miesto výkonu práce: Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi. Rozsah úväzku : 100% Požiadavky na vzdelanie: Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z. Vysoká škola II. Stupňa v skupine odborov Psychologické vedy Vysoká...

Celý článok


aug

20

2020

Výberové konanie: Asistent učiteľa/ky Prievidza

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi príjme do pracovného pomeru na plný úväzok – asistenta učiteľa/ky Miesto výkonu práce: Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi Rozsah úväzku: 100% Požiadavky na vzdelanie: Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v...

Celý článokPage 2 of 212