Výberové konanie: Pedagogický asistent Nitra

20 aug 2020

Piaristická spojená škola  sv. Jozefa Kalazanského v Nitre prijme do pracovného pomeru na plný úväzok – pedagogický asistent

Miesto výkonu práce: Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

Rozsah úväzku: 100%

Požiadavky na vzdelanie:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z.,
Vysoká škola I. stupňa , predškolská a elementárna pedagogika
Úplné stredné vzdelanie zamerané na učiteľstvo a vychovávateľstvo

Všeobecné požiadavky:

– kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi,
– občianska a morálna bezúhonnosť
– ovládanie štátneho jazyka
– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
– počítačové zručnosti výhodou

Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Možný nástup v priebehu mesiaca september 2020

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 28.8.2020 na adresu:

e-mail: skola@pgjknr.sk

Telefónny kontakt: 0905 480 585

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6, 949 01 Nitra

Predpokladaný termín výberového konanie : 31.8.2020. Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.