Výberové konanie: Asistent učiteľa/ky Prievidza

20 aug 2020

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi príjme do pracovného pomeru na plný úväzok – asistenta učiteľa/ky

Miesto výkonu práce: Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi

Rozsah úväzku: 100%

Požiadavky na vzdelanie:

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

– Úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Pedagogické vedy
– Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
– Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pedagogický asistent
– Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v skupine odborov Pedagogické vedy
– Vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa v skupine odborov Učiteľstvo a Pedagogické vedy

Všeobecné požiadavky:
– kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
– občianska a morálna bezúhonnosť
– ovládanie štátneho jazyka
– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
– počítačové zručnosti výhodou

Dokumenty – Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

Informácie o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plat zamestnanca bude v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Možný nástup v priebehu mesiaca september 2020

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 28.8.2020 na adresu:

e-mail: skola@piaristi-pd.sk

Mgr. Ambróz Jamriško
Telefónny kontakt: 046/5424949
Piaristická spojená škola F. Hanáka
A. Hlinku 44, 97101 Prievidza

Predpokladaný termín výberového konanie : 31.8.2020. Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 28.8.2020 na adresu:

e-mail: skola@piaristi-pd.sk

Mgr. Ambróz Jamriško
Telefónny kontakt: 046/5424949
Piaristická spojená škola F. Hanáka
A. Hlinku 44, 97101 Prievidza

Predpokladaný termín výberového konanie: 31.8.2020. Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.