Výberové konanie: Školský psychológ Trenčín

24 aug 2020

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne prijme do pracovného pomeru na plný úväzok školského psychológa

Miesto výkonu práce: Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín

Rozsah úväzku : 100%

Požiadavky na vzdelanie:
V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Informácie o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plat zamestnanca bude určený v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Termín nástupu: 1. 10. 2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 17. 9. 2020

Kontaktné údaje:
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4
912 50 Trenčín
č. t. 0905 553 998

mail@piar.gtn.sk
http://www.piar.gtn.sk/