Výberové konanie: Školský psychológ Prievidza

20 aug 2020

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi príjme do pracovného pomeru na plný úväzok – školského psychológa

Miesto výkonu práce: Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi.

Rozsah úväzku : 100%

Požiadavky na vzdelanie:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z.
Vysoká škola II. Stupňa v skupine odborov Psychologické vedy
Vysoká škola II. stupňa , v odbore zameranom na psychológiu, školskú psychológiu.

Všeobecné požiadavky:
– kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
– občianska a morálna bezúhonnosť
– ovládanie štátneho jazyka
– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
– počítačové zručnosti výhodou

Dokumenty – Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

Informácie o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plat zamestnanca bude v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Možný nástup v priebehu mesiaca september 2020
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 28.8.2020 na adresu:

e-mail: skola@piaristi-pd.sk

Mgr. Ambróz Jamriško
Telefónny kontakt: 046/5424949
Piaristická spojená škola F. Hanáka
A. Hlinku 44, 97101 Prievidza

Predpokladaný termín výberového konanie : 31.8.2020. Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.