O našej reholi


Všetko najlepšie P. Žakovic!
apr

30

2018

Všetko najlepšie P. Žakovic!

Dnes v slovenskej provincii oslavujeme jubileum – páter Ján Žákovic (70) má narodeniny. Prajeme mu veľa Božích milostí, pokoj a radosť. Zároveň mu veľmi pekne ďakujeme za dlhoročnú službu riaditeľa Piaristického gymnázia v Trenčíne a Rehoľného školského úradu. Bol výnimočným vizionárom, ktorý vždy videl, kadiaľ majú ísť naše školy.  


c
aug

22

2017

Sv. Jozef Kalazanský – Zakladateľ Rehole piaristov

Kto to je Jozef Kalazanský – svätec, ktorý možno nepatrí medzi tých úplne najznámejších? Narodil sa pravdepodobne 11. septembra 1557 v španielskej dedinke Peralta de la Sal. V biografiách svätca sa píše, že bol veľmi dobrým a zbožným chlapcom, ktorý sa vlastne vždy chcel stať kňazom. Prianie sa mu aj splnilo a šikovný mladík začal budovať kariéru diecézneho kňaza. Jeho talent totiž neušiel pozornosti predstavených, ktorí ho poverovali rôznymi...

Celý článok


List pápeža Františka piaristom
dec

03

2016

List pápeža Františka piaristom

Veľadôstojný otec  páter Pedro Aguado Cuesta Generálny predstavený otcov piaristov   S veľkou radosťou sa obraciam na Vás a aj na všetkých bratov piaristov, pri príležitosti 400. výročia založenia Zbožných škôl ako rehoľnej kongregácie a 250. výročia kanonizácie svätého Jozefa Kalazanského. Chcem byť aj ja súčasťou tejto krásnej slávnosti, a to nielen pri oslave mimoriadného historického míľnika, ktorý ste napísali od čias zakladateľa až do...

Celý článok


Kalazanský jubilejný rok
nov

27

2016

Kalazanský jubilejný rok

Pozývame vás sledovať slávnostnú sv. omšu z Ríma pri príležitosti otvorenia Kalazanského jubilejného roka. On-line prenos začína v nedeľu 27.11.2016 o 11:30: https://www.youtube.com/watch?v=9xCvB8lhTmk&feature=youtu.be


Zo Spisov svätého kňaza Jozefa Kalazanského
aug

25

2016

Zo Spisov svätého kňaza Jozefa Kalazanského

Každý vie, aká vznešená a aká záslužná je svätá služba pri vzdelávaní detí, najmä chudobných, aby takto poučené mohli dosiahnuť večný život. Lebo keď ich vyučujeme, ale najmä keď sa staráme o ich nábožnosť a kresťanské vzdelanie, staráme sa o spásu ich duše i tela a tým preukazujeme deťom v istom zmysle tú istú službu, ktorú im preukazujú ich anjeli strážcovia. Okrem toho je to najlepší prostriedok nielen...

Celý článok


Spiritualita Rehole piaristov
feb

04

2016

Spiritualita Rehole piaristov

Sv. Jozef Kalazanský, ako bystrý tlmočník znamení svojej doby, zriadil klerický inštitút, ktorý Cirkev uznala pápežským právom a prijala ho do svojho lona ako RÁD CHUDOBNÝCH REGULÁRNYCH KLERIKOV MATKY BOŽEJ ZBOŽNÝCH ŠKÔL alebo kratšie RÁD ZBOŽNÝCH ŠKÔL alebo PIARISTI. Kalazanský na pokyn zhora, aby v Cirkvi upevnil svoje vnuknutie a poslanie, stanovil svojim spolubratom život podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti, ku ktorým pripojil...

Celý článok


Osobnosť rehole: P. Jozef Horvátik SchP
feb

01

2016

Osobnosť rehole: P. Jozef Horvátik SchP

* 1. 8. 1919 – Trnovec, okr. Skalica † 21. 2. 2009 – Dolné Dubové kňaz, provinciál, pedagóg, organizátor rehoľného života Stredoškolské štúdiá absolvoval u piaristov v Nitre. Do rehole piaristov vstúpil 27.8.1942, rehoľné sľuby zložil 28.8.1946. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza ho vysvätili 29.9.1946 v Košiciach. Ako piarista pôsobil vo Svätom Jure (1946-1948). Od r. 1948 bol profesorom gymnázia, magistrom novicov...

Celý článok