Všetko najlepšie P. Žakovic!

Všetko najlepšie P. Žakovic!
30 apr 2018

Dnes v slovenskej provincii oslavujeme jubileum – páter Ján Žákovic (70) má narodeniny.

Prajeme mu veľa Božích milostí, pokoj a radosť. Zároveň mu veľmi pekne ďakujeme za dlhoročnú službu riaditeľa Piaristického gymnázia v Trenčíne a Rehoľného školského úradu. Bol výnimočným vizionárom, ktorý vždy videl, kadiaľ majú ísť naše školy.