Nezaradené


Páter provinciál Juraj Ďurnek SchP sa poďakoval Svätému Otcovi Františkovi
máj

12

2022

Páter provinciál Juraj Ďurnek SchP sa poďakoval Svätému Otcovi Františkovi

Páter Juraj Ďurnek, provinciál Rehole piaristov na Slovensku sa ako predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku v mene všetkých rehoľníkov zúčastnil počas víkendu 29.4. – 1.5.2022 ďakovnej púte k Svätému Otcovi Františkovi. V slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda sa stretli biskupi a predstavitelia verejného života. V sobotu na audiencii v Aule Pavla VI. mal možnosť sa osobne pozdraviť a poďakovať sa Svätému Otcovi...

Celý článok


Pripomíname si 10 rokov od smrti veľkej osobnosti rehole – Pátra Horvátika
feb

20

2019

Pripomíname si 10 rokov od smrti veľkej osobnosti rehole – Pátra Horvátika

Piaristi si pripomínajú 10 rokov od smrti veľkej osobnosti rehole – Pátra Horvátika.  Toto výročie si pripomenieme dňa 23.2.2019 o 10:00 sv. omšou v Dolnom Dubovom.  Páter Horvátik patril medzi posledných, ktorí zložili u piaristov večné sľuby pred nástupom komunizmu u nás. Bol natoľko významný pre Cirkev a nebezpečný pre vtedajší režim, že mu bol odobratý štátny súhlas na vykonávanie kňazskej služby. Už ako provinciál, v roku...

Celý článok


dec

02

2013

Piaristi v projekte Comenius

Projekt Comenius je súčasťou programu celoživotného vzdelávania, ktorý sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia. Piaristická spojená škola F. Hanáka sa do tohto projektu zapojila vo forme školských partnerstiev. Cieľom Školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní...

Celý článok


List generálnej kongregácie pri príležitosti slávnosti sv. Jozefa Kalazanského
aug

25

2012

List generálnej kongregácie pri príležitosti slávnosti sv. Jozefa Kalazanského

Dnes je deň osláv v Zbožných školách, deň nesmiernej radosti a hlbokej vďačnosti. Oslávte spolu s celou Cirkvou slávnosť sv. Jozefa Kalazanského, nášho zakladateľa. Počas tohto dňa kontemplujeme mimoriadnu Božiu lásku k deťom, mládeži a chudobným. Cez život sv. Jozefa Kalazanského a jeho dielo môžeme znovuobjavovať a ďakovať za naše piaristické povolania. Do jeho rúk vkladáme našu modlitbu a našu prácu v tomto roku povolania...

Celý článok



Page 1 of 1212345...10...Last »