List generálnej kongregácie pri príležitosti slávnosti sv. Jozefa Kalazanského

List generálnej kongregácie pri príležitosti slávnosti sv. Jozefa Kalazanského
25 aug 2012

Dnes je deň osláv v Zbožných školách, deň nesmiernej radosti a hlbokej vďačnosti. Oslávte spolu s celou Cirkvou slávnosť sv. Jozefa Kalazanského, nášho zakladateľa. Počas tohto dňa kontemplujeme mimoriadnu Božiu lásku k deťom, mládeži a chudobným. Cez život sv. Jozefa Kalazanského a jeho dielo môžeme znovuobjavovať a ďakovať za naše piaristické povolania. Do jeho rúk vkladáme našu modlitbu a našu prácu v tomto roku povolania piaristického povolania sláveného v celej reholi.

Všetkým provinciám, všetkým spolubratom, a všetkým tým, ktorí sa cítia spoluúčastní na poslaní charizmy sv. Jozefa Kalazanského, no najmä vám deti a mladí ľudia, ktorým Kalazanský zasvätil celý svoj život  prajeme VŠETKO NAJLEPŠIE! Modlíme sa k Bohu, nášmu Otcovi za každého z vás, aby vám Pán udelil možnosť žiť v plnosti svojho kresťanského a piaristického povolania.

V tomto piaristickom roku povolania chceme zapriať všetko dobré najmä mladým, ktorí sa sa rozhodujú a formujú pre piaristické povolanie v mnohých provinciách našej rehole, v mnohých krajinách sveta. Prajeme im, aby otvorili svoje srdcia na Božie volanie a ich snahe nájsť svoje šťastie v ceste lásky. Dúfame, že budete žiť svoj duchovný život s radosťou, nádejou a odhodlaním, rovnako ako Kalazanský, keď našiel definitívny spôsob svojho života v službe Bohu, ktorý by nevymenil za nič na svete.
Požehnaný a radostný sviatok svätého Jozefa Kalazanského!
Generálna Kongregácia Zbožných škôl