Záznam relácie ORIENTÁCIE o piaristoch na Slovensku

Záznam relácie ORIENTÁCIE o piaristoch na Slovensku
23 nov 2021

Pozrite si záznam relácie ORIENTÁCIE o histórii a pôsobení rehole Piaristov na Slovensku.