Články


Začína biskupská synoda
okt

02

2018

Začína biskupská synoda

Dňa 3. októbra sa začína Biskupská synoda s témou: Mladí, viera  a rozlišovanie povolania. Medzi 267 synodálnymi otcami je aj náš P. generál Pedro Aguado SchP. Odporúčam sa modliť za synodu, ktorá bude prebiehať od 3.-28.10.2018 napríklad aj túto modlitbu pápeža Františka: MODLITBA PÁPEŽA FRANTIŠKA ZA SYNODU   Pane Ježišu, tvoja Cirkev kráčajúca k synode upriamuje svoju pozornosť na všetkých mladých sveta.   Prosíme ťa,...

Celý článok


Slávnosť sv. Jozefa Kalazanského
aug

25

2018

Slávnosť sv. Jozefa Kalazanského

S radosťou a vzdávaním vďaky Bohu slávime slávnosť sv. Jozefa Kalazanského, zakladateľa Zbožných škôl. Vždy 25. augusta sa všetci, ktorí sme a cítime sa byť synmi a dcérami Kalazankého, zhromažďujeme, aby sme v Božej prítomnosti slávili dar povolania, ktorý sme dostali. Potrebujeme sláviť sviatok Kalazanského. Potrebujeme to predovšetkým preto, že vec, za ktorú bojoval a pre ktorú venoval svoj život, nie je záležitosťou minulosti. Nie...

Celý článok


Modlitbová výzva od pátra generála
júl

24

2018

Modlitbová výzva od pátra generála

Drahí bratia a sestry, týmto krátkym listom Vás chcem informovať, že generálna kogregácia sa rozhodla zvolať v celej reholi týždeň modlitieb za pokoj a spravodlivosť v Nikaragui a Kamerune od 23. do 30. júla tohto roku 2018. Je veľkou pravdou, že v našom svete je veľa ťažkých situácii, poznačených násilím ako aj chýbajúcou spravodlivosťou a slobodou. Všetky z nich potrebujú modlitbu nasledovníkov Kniežaťa pokoja, ktorého...

Celý článok


Ako budú vyzerať piaristické školy o ďalších 100 rokov?
máj

02

2018

Ako budú vyzerať piaristické školy o ďalších 100 rokov?

Školstvo na Slovensku sa musí posunúť výrazne vpred: Piaristické školy na Slovensku diskutujú o svojom smerovaní V pondelok 30. apríla 2018 sa v Prievidzi uskutočnilo stretnutie vedenia Rehole piaristov, riaditeľov a učiteľov piaristických škôl s názvom Kalazanské fórum. Cieľom stretnutia bolo predstaviť návrhy vízie, ktorá bude smerovať školy najbližšie desaťročia. Piaristické školy na Slovensku si uvedomujú potrebu nanovo definovať svoje smerovanie. P. Juraj Ďurnek SchP,...

Celý článok


Všetko najlepšie P. Žakovic!
apr

30

2018

Všetko najlepšie P. Žakovic!

Dnes v slovenskej provincii oslavujeme jubileum – páter Ján Žákovic (70) má narodeniny. Prajeme mu veľa Božích milostí, pokoj a radosť. Zároveň mu veľmi pekne ďakujeme za dlhoročnú službu riaditeľa Piaristického gymnázia v Trenčíne a Rehoľného školského úradu. Bol výnimočným vizionárom, ktorý vždy videl, kadiaľ majú ísť naše školy.  


Požehnané veľkonočné sviatky!
mar

29

2018

Požehnané veľkonočné sviatky!

PRAJEME VÁM POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ OBDOBIE A TEŠÍME SA NA SPOLOČNÉ LITURGICKÉ SLÁVENIE TÝCHTO SVIATKOV SPOLU S VAMI Stále viac si v našej službe a misii uvedomujeme, aké dôležité je darovať svoj čas, talenty, zdroje a seba samých pre ľudí a evanjelium. Špeciálne pre mladých – našich žiakov a študentov. V tomto období na Vás myslíme, aby celá služba, ktorú robíme, bola zameraná na Ježiša Krista,...

Celý článok


Knihu Sv. Jozef Kalazanský už kúpite na internete
jan

23

2018

Knihu Sv. Jozef Kalazanský už kúpite na internete

  Na záver roku 2017 sme vydávali knihu Sv. Jozef Kalazanský, Priekopník vo vzdelávaní pre všetkých, o ktorej sme písali aj na našej stránke. Dnes si ju už môžete objednať v kresťanských kníhkupectvách.   Kniha je dostupná v obchodoch s kresťanskou literatúrou a v organizačných zložkách rehole: Kumran.sk – Sv. Jozef Kalazanský Zachej.sk – Sv. Jozef Kalazanský    


Kňazské svätenie Petra Valachoviča
dec

05

2017

Kňazské svätenie Petra Valachoviča

V Slovenskej provincii prežívame veľkú radosť z toho, že náš spolubrat P. Peter Valachovič SchP prijal z rúk biskupa kňazské svätenie. Páter Peter prijal svätenie 25. novembra 2017 v našom Piaristickom kostole v Trenčíne. Jeho svätenie vnímame ako veľký Boží dar, ktorý sme mohli prijať na záver Kalazanského jubilejného roka. Tejto slávnosti sa zároveň zúčastnil aj generálny asistent páter Gíraldez. Za Pátra Petra Valachoviča sa...

Celý článok


Páter provinciál sa na stretnutí provinciálov stretol s pápežom Františkom
nov

25

2017

Páter provinciál sa na stretnutí provinciálov stretol s pápežom Františkom

SPRÁVA RADY VYŠŠÍCH PREDSTAVENÝCH ZBOŽNÝCH ŠKÔL Nové Turíce v zbožných školách Kalazanský jubilejný rok bol plný požehnaní na všetkých formách pôsobenia zbožných škôl s veľkými oslavami, novými projektami a veľkou dynamikou v našich vzdelávacích komunitách. Všetko toto bolo vždy sprevádzané pozvaním pápeža Františka, aby sme privítali a žili nové Piaristické Turíce. Ako vyvrcholenie tohto špeciálneho roka sme dostali darček osobitného stretnutia s pápežom Františkom vo...

Celý článok


Čo sme prežili počas jubilejného roka
nov

25

2017

Čo sme prežili počas jubilejného roka

Kalazanský jubilejný rok bol veľmi významný pre celú rehoľu a rovnako významný aj pre našu slovenskú provinciu. Jubileum je časom oslavy, ale aj návratu k podstate. My sme sa vydali do mnohých nových projektov so zreteľom prinášať Kalazanského charizmu do každej oblasti života. Vznik Piaristickej fraternity na Slovensku Významným rozhodnutím počas Kalazanského jubilejného roku bolo vytvorenie tretieho rádu – Piaristickej fraternity na Slovensku. Aktuálne má...

Celý článokPage 6 of 10« First...45678...Last »