Príď na skúsenosť – Rozlišovanie kňazského povolania s piaristami – Adam Klenka

Príď na skúsenosť – Rozlišovanie kňazského povolania s piaristami – Adam Klenka
24 mar 2021

V našej reholi pomáhame s rozlišovaním duchovného povolania. Môže ísť o rozhovor, duchovné sprevádzanie alebo pobyt v našej komunite. Niekoľko záujemcov už túto možnosť absolvovalo a my sme sa ich opýtali, ako ich takýto pobyt našej komunite ovplyvnil v oblasti rozlišovania duchovného povolania.

ADAM KLENKA

Kedy si si prvýkrát uvedomil, že uvažuješ nad povolaním? Bol to nejaký vnútorný hlas?
Nikdy som svoje povolanie detailne neriešil a už vôbec nie duchovné povolanie. Ako mladého chalana, teenagera, mi ani nenapadla myšlienka, že by som mal byť rehoľníkom niekde v kláštore. Mojím bohom boli kamoši, PlayStation a flákanie sa po vonku. Kostol a Boha som nemal príliš v láske, bral som ich len ako povinnosť. Povinnosť ísť v nedeľu na omšu. Mal som ešte jednu záľubu, bola to výtvarná. Vďaka nej som sa rozhodol ísť na umeleckú školu. Zo začiatku som si vravel: „toto chcem robiť,“ ale ako šiel čas, prestal som to brať vážne a radšej som bol vonku. Talent som zanedbával. Pred koncom strednej školy, v čase, keď som už nevedel čo so sebou, ma jeden kamarát zobral do spoločenstva medzi mladých ľudí plných radosti a nádeje. Prijali ma hneď tak, akoby ma poznali roky. Medzi nimi boli aj kňazi – piaristi. Páčili sa mi stretká a tak som začal k piaristom chodiť častejšie a častejšie. Začal som hľadať to, čo mali títo ľudia. Bol to Ježiš. Čím viac som ho hľadal, tým viac sa mi dával nájsť a to bola pre mňa najväčšia radosť. Radosť, ktorú som predtým nikdy nezažíval. Preto som postupom času začal premýšľať nad tým, že chcem dať Bohu všetko, celý svoj život.

Čo by si poradil mladým mužom, ktorí nad povolaním uvažujú?  
Hlavne sa neboj! Ak máš túžbu, modli sa za to. Nenechaj sa znechutiť a vykroč.

Prišiel si na duchovnú skúsenosť práve k nám – k piaristom. Čo Ťa najviac prekvapilo na živote, aký žijú bratia piaristi?  
Najviac ma dostalo, ako hľadajú Božiu vôľu a snažia sa ju plniť. Taktiež akým spôsobom odovzdávajú mladým vieru.

Ako Ti pomohol tento čas v rozlišovaní povolania?
Myslím si, že to bol dobrý čas. Čas, kedy ma Boh uisťoval, aby som sa nebál ísť do neznáma. Čas strávený u pátrov mi pomohol rozlíšiť moje povolanie.

Prečo by si odporučil tento projekt aj iným chalanom?
Ak hľadáš, je dobré mať niekoho kto ti poradí, pomôže. Je tiež fajn ísť do ticha, kde môžeš lepšie počúvať Ducha Svätého a myslím že v kláštore ticho je (smiech).

Ako si sa rozhodol na konci svojho pobytu? Ovplyvnila táto skúsenosť aj Tvoje rozhodovanie v otázke povolania?
To rozhodnutie neprišlo hneď. Prišlo to trochu neskôr. S toutu skúsenosťou som sa potom ľahšie rozhodol pre zasvätený život.

Čo si myslíš, že je hlavný dôvod, prečo sa dnes mladí ľudia boja rozhodnutia vstúpiť do duchovného alebo manželského povolania?
Podľa mňa dôvodom je, že sa mladí sa boja viazať sa k tomu, že chcú byť verní jednej žene alebo sľubom.

Adamovi veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. Ak sa chcete zapojiť do rozlišovania povolania, môžete sa registrovať tu: https://www.piaristi.sk/online-stretnutie-pre-zaujemcov-o-knazske-povolanie/